MAS Orava

Prihláste sa do konca roka: Menší oravskí podnikatelia môžu získať finančnú podporu

Oravské firmy alebo živnostníci, ktorí zamestnávajú menej ako 49 ľudí, môžu získať významnú finančnú podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu. Stačí, aby svoju žiadosť podali do konca tohto roka na Miestnej akčnej skupine Orava so sídlom v Oravskom Podzámku. Výzva je zameraná na rozvoj podnikateľského prostredia, inovácií a zvyšovanie zamestnanosti.