Výsledky vyhľadávania

sdlfjasdôlkfajsd

fjsdôlfkasjdôflksdjôf sdlkfjasôdlfk jsdôvksdfô vlykxcjvôxdlfkgsôdflkndôfglskdfnbs.dfklbjndf-lgkxcnb-slkbnslkfvn§lksdfnvkfn§lkndf§lkndfblkjdf

Agroprofesia (Interreg PLSK)

Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej [...]

Implementácia IROP

Príručka k procesu verejného obstarávania: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html Príručka pre žiadateľa: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-ziadatela/index.html Príručka pre užívateľa (žiadosti o [...]