Výsledky vyhľadávania

Oprava zvoničky v Pokryváči

V Pokryváči sa nachádza drevená zvonička a vďaka dátumu odliatemu na zvone vieme, že bola postavená [...]

Zrealizované projekty

Zrealizované projekty Všetky MAS IROP PRV Agroprofesia (Interreg PLSK) Viac o našom projekte Zvýšenie konkurencieschopnosti [...]