Aktualizovaný harmonogram výziev MAS Orava, o.z. pre rok 2024 – časť PRV, podopatrenie 7.5

MAS Orava zverejňuje aktualizáciu harmonogramu vyhlasovania výziev MAS pre podopatrenie 7.5 v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre rok 2024. Predmetom aktualizácie je navýšenie alokácie finančných zdrojov v plánovanej výzve pre podopatrenie 7.5 na sumu 82 544,73 €. Ostatné náležitosti harmonogramu zostávajú nezmenené. V tejto súvislosti odporúčame sledovať aktuálne oznamy na webovom sídle MAS, registrovať sa na odber noviniek, prípadne sledovať profil na sociálnej sieti Facebook.