PRV SR

Máme za sebou informačný deň

Na dnešnom informačnom dni v MAS Orava sa uskutočnilo školenie žiadateľov k výzve PRV zameranej na podporu spracovania a predaja produktov (podopatrenie 4.2. PRV). Zúčastnili sa ho žiadatelia, ktorí pôsobia, [...]

Informačný deň pre spracovateľov produktov

Na podporu spracovania a predaja produktov má MAS Orava vyčlenených 200 000 eur. V apríli 2024 plánujeme opätovne vyhlásiť výzvu na predkladanie projektov. Medzi podporované činnosti patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a [...]

Máme za sebou informačný deň

Na dnešnom informačnom dni v MAS Orava sa uskutočnilo školenie žiadateľov k výzve PRV zameranej na podporu spracovania a predaja produktov (podopatrenie 4.2. PRV). Zúčastnili sa ho žiadatelia, ktorí pôsobia, [...]

Informačný deň pre spracovateľov produktov

Na podporu spracovania a predaja produktov má MAS Orava vyčlenených 200 000 eur. V apríli 2024 plánujeme opätovne vyhlásiť výzvu na predkladanie projektov. Medzi podporované činnosti patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a [...]