Naše hodnoty

1) Ku každému pristupujeme férovo

MAS Orava je dôveryhodný partner, ktorý sa vyznačuje otvorenosťou a úprimnosťou ako samozrejmými piliermi komunikácie a budovania komunity. Klienti i verejnosť si môžu byť vždy istí, že slovo predstaviteľov MAS Orava platí.

2) MAS Orava: Spája nás nadšenie

Ťahať región dopredu je možné iba s elánom, ktorý dokáže v komunite prebudiť chuť dokázať viac. Práve entuziazmus, zápal pre službu obyvateľom Oravy je viditeľným znakom a základnou výbavou predstaviteľov MAS Orava. Pri práci dávame to najlepšie zo seba.

3) Pracujeme, aby Orava rástla

Orava bude silnejšia a úspešnejšia, ak budeme držať spolu. S týmto vedomím vznikajú a realizujú sa všetky aktivity MAS Orava, ktorej potenciál sa napĺňa práve v schopnosti ťahať región cez konkrétnu pomoc ľuďom, ich prepájanie a vedenie k súdržnosti.