Aktuality

Udržme si vodu v krajine

Výzva č. PSK-MZP-003-2023-DV-KF „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami“ [...]
Vytvorenie trhového priestoru v Dolnom Kubíne

LETO NA ORAVE 2023

Pozrite si, čo môžete zažiť na Orave počas letných prázdnin v tomto roku 2023.