Do nových projektov s novým kolegom

Radi by ste pracovali s projektami? Chcete sa intenzívne podieľať na rozvoji regiónu v dobre fungujúcej miestnej akčnej skupine? Ak vám nie je cudzia spolupráca, zodpovednosť a samostatnosť, tak je táto pracovná ponuka určená práve pre vás. Občianske združenie MAS Orava hľadá dvoch nových kolegov na pozíciu projektový manažér s termínom nástupu do práce od 1. januára 2024.

 • miesto práce: Oravský Podzámok
 • druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu neurčitú
 • mzdové podmienky (nástupný plat brutto): od 1 250 €
Nápln práce, právomoci a zodpovednosti
 • príprava a realizácia projektov a ďalších aktivít/programov MAS 
 • administratívna podpora pri implementácií stratégie CLLD, príprave podkladov v oblasti riadenia a implementácie programov PRV
 • administrácia projektov a zadávanie údajov v systéme ITMS2014+  
 • poskytovanie informácií a konzultácií žiadateľom
 • zber informácií o potrebách žiadateľov/prijímateľov
 • registrácia, formálna kontrola a administratívne overenie projektov
 • výkon a administrácia finančnej kontroly,
 • výkon kontroly výročných/záverečných/následných s správ projektu
 • sledovanie dosahovania fyzických a finančných cieľov, resp. pokroku v rámci realizácie stratégie CLLD
 • príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD
 • priebežné monitorovanie a kontrola realizácie projektov a stratégie CLLD
 • spracovanie monitorovacích správ projektov MAS
 • vypracovanie žiadosti o zmenu projektov MAS a pod.
 • spolupráca a sieťovanie s inými MAS, organizáciami a inštitúciami v rámci okresu, kraja, SR a EÚ, podieľanie sa na realizácií cezhraničných projektov s PL a ČR
 • reprezentácia MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí vrátane prípravy podkladov
Požiadavky na zamestnanca vzdelanie
 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
 • vysokoškolské I. stupňa
Vzdelanie v odbore
 • regionálny rozvoj, ekonomika, manažment a iné
Ostatné znalosti
 • Microsoft Office – pokročilý
 • Správa sociálnych sietí – mierne pokročilý Vodičský preukaz B
 • Prax na pozícii/v oblasti riadenia a implementácie projektov (výhodou)
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • výhodou je prax v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ
 • základná znalosť prístupu LEADER/CLLD
 • samostatnosť, flexibilita, precíznosť, zodpovednosť, rozhodnosť,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
 • znalosť ITMS2014+ výhodou
 • znalosť štátneho jazyka
 • znalosť základov aspoň jedného svetového jazyka výhodou
 • ochota vzdelávať sa a odborne rásť
V prípade záujmu nás kontaktujte a pošite čím skôr nasledovné dokumenty:
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní
 • prípadné certifikáty zo školení
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor. Uvedené dokumenty stačí poslať (naskenované) mailom na adresu info@masorava.sk

Kto sme?

Občianske združenie MAS Orava pôsobí na území 39 obcí okresov Dolný Kubín, Tvrdošín. Spájame samosprávy, podnikateľov, občianske organizácie a aktívnych ľudí, s ktorými sa spoločnými silami snažíme meniť život v regióne Oravy a jeho okolí k lepšiemu. Robíme to prostredníctvom podpory projektov zameraných najmä na budovanie občianskej infraštruktúry a podporu podnikania, rozvojom cestovného ruchu a podporou regionálnych produktov.