IROP

Programová dokumentácia IROP

Zoznamy schválených a neschválených projektov

Aktuality

Indikatívny harmonogram výziev IROP

MAS Orava s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych realizátorov stratégie o možnostiach získania príspevku na financovanie projektov a [...]