Programy rozvoja obcí na území MAS Orava

Spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy 2024-2030

Indikatívne zoznamy projektových zámerov obcí:

  • schválené uznesením obce Kraľovany č. 50/2023 zo dňa 08.12.2023
  • schválené uznesením obce Veličná č. 11/01/2024 zo dňa 29.1.2024
  • schválené uznesením obce Žaškov č. 240/11/2024 zo dňa 08.02.2024
  • schválené uznesením obce Istebné č. 04/2024 zo dňa 12.02.2024
  • schválené uznesením obce Jasenová č. 1/2024/4 zo dňa 22.2.2024

Spoločný program rozvoja obcí Oravského Podhradia 2024-2030

Indikatívne zoznamy projektových zámerov obcí:

  • schválené pod Uznesením č. 5/2022-9 v Pribiši, dňa 15.12.2023
  • schválené pod Uznesením č. 1/2023 v Medzibrodí nad Oravou, dňa 25.1.2024
  • schválené pod Uznesením č. 12-17 v Chlebniciach, dňa 9.2.2024

ARCHÍV:

Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia 2015-2023

Príloha č. 1_dotazníkové zisťovanie poslanci+obyvatelia

Spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy 2015-2023

Príloha č. 1_dotazníkové zisťovanie poslanci+obyvatelia DO