Printy: Oravská firma zo strojárskeho priemyslu zavádza novú výrobu

Ak ste si už niekedy kúpili striebornú mincu, možno sa jej príbeh začal v Oravskej Porube.

Práve tu sa realizoval projekt spustenia novej výroby, zameraný na formovanie kovových zliatin vo forme kovového prášku alebo granúl s nízkou tavnou teplotou.

,,Budeme tu vyrábať odliatky z medi, prípadne zo striebra, typu tehličky alebo okrúhleho valca až po geometricky zložité tvary, ktoré sa používajú v klenotníctve,“ povedal Radoslav Behul z firmy PRINTY s.r.o.

Vďaka tomuto projektu bude možné tieto polotovary vyrábať moderným spôsobom a vysoko efektívne aj na Orave a dodávať regionálne blízkym mincovniam alebo ďalším spracovateľom klenotníckych polotovarov.

Do firmy zakúpili zostavu technologických zariadení. Jadrom projektu je taviaca pec, žíhacia pec a viacero zariadení na orezávanie a úpravu kovových pásov, ako aj 3D tlačiareň na výrobu foriem a prípravkov.

Projekt bol vo výške 211-tisíc eur, približne polovica bola financovaná z eurofondov.  

,,Súčasťou nami predkladanej žiadosti bol záväzok vytvorenia dvoch nových pracovných miest, zatiaľ sa nám podarilo vytvoriť tri, z čoho sa veľmi tešíme,“ hovorí Behul.

Firma je inovatívna najmä v oblasti využívania práškovej metalurgie, kde pomocou využitia 3D tlače vie vyhotoviť plastové formy, v rámci ktorých je možné urobiť tzv. studené odlievanie práškovej zmesi. Tento proces sa v súčasnosti nerealizuje nielen na území MAS Orava, ale ani na celom území Slovenska.

,,Boli sme príjemne prekvapení proaktívnym prístupom MAS Orava. Hoci ide o administratívne náročný proces, vždy nám boli veľmi nápomocní a pomohli nám preklenúť všetky administratívne požiadavky, ktoré realizácia takéhoto projektu vyžaduje,“ teší sa zo spolupráce Radoslav Behul z PRINTY s.r.o.