Harmonogram výziev MAS Orava, o.z. pre rok 2024 – časť PRV

MAS Orava zverejňuje plánovaný harmonogram vyhlasovania výziev MAS pre podopatrenia 4.2, 6.4, 7.4 a 7.5 v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre rok 2024. V tejto súvislosti odporúčame sledovať aktuálne oznamy na webovom sídle MAS, registrovať sa na odber noviniek, prípadne sledovať profil na sociálnej sieti Facebook.