Autoškola Beňuš je jediná autoškola s elektrickým vozidlom na celej Orave

Do autoškoly tiež pribudli moderné trenážéry, motocykle a vybudované je aj nové autocvičisko. 

Autoškola Beňuš, ktorá pôsobí na Orave, vďaka Miestnej akčnej skupine zrealizovala projekt na svoj rozvoj v celkovej hodnote takmer 170-tisíc eur. 

„Vďaka tomuto projektu sme boli schopní zrealizovať kúpu dvoch autotrenažérov, ktoré sú modernejšie. Zlepšili sme tým náš vzdelávací proces,” vysvetľuje Ján Beňuš mladší

Autoškola Beňuš: Prvé elektrické vozidlo pre „žiakov“

Autoškola tiež zakúpila elektrické vozidlo a stala sa jedinou autoškolou na celej Orave, ktorá takýmto vozidlom disponuje. Pribudli tiež 4 motocykle, ktoré sú určené pre každú kategóriu vodičov. Od najmenších 15-ročných, ktorí sa po prvýkrát stretávajú s motorkou až pre tých najstarších. 

Najväčšia časť projektu pozostávala z vyasfaltovania a vytvorenia novučičkej plochy autocvičiska, aby mali žiaci počas výcviku plochu, kde sa môžu naučiť rozbehnúť, zastaviť vozidlo a prechádzať prekážky. 

„Všetci naši zákazníci sa potešili takejto zmene a stretávame sa aj s väčším záujmom, ľudia ku nám prichádzajú najmä kvôli novým vozidlám,” raduje sa z inovácie Ján Beňuš.

Vďaka úspešnému projektu zároveň zamestnali troch ľudí, čím podporili nielen komunitu, ale priniesli do okresu aj prácu.  

Lepší výcvik na nových vozidlách

Celkové náklady na modernizáciu autoškoly boli v hodnote takmer 170-tisíc eur. Vďaka pričineniu aj MAS-ky tak môžu zamestnanci autoškoly poskytovať oveľa lepší výcvik na vozidlách. Vodiči sú lepšie pripravení na to, čo sa deje v premávke a ako sa vozidlo správa. 

„S MAS Orava sa nám spolupracovalo veľmi dobre, bez nich by sme neboli schopní zrealizovať projekt ani získať peniaze. Majú veľký prínos nielen pre malých podnikateľov, ale aj obce,” uzatvára Ján Beňuš.