V Dlhej nad Oravou zrekonštruovali javisko kultúrneho domu

Budova kultúrneho domu sa nachádzala v havarijnom stave. V rámci rekonštrukcie s pomocou MAS Orava obnovili aj javiskovú techniku. Investícia stála 39-tisíc eur.

Budova kultúrneho domu je zároveň najstaršou budovou v obci. Postavená bola v roku 1888 ako škola, neskôr v nej sídlil Miestny národný výbor a v ďalších obdobiach slúžila ako kultúrne stredisko, kde bolo kino. Na kultúrne aktivity a stretávanie sa občanov slúži dodnes.

Dlhá nad Oravou: Obnovili javisko

,,Zmluvu s dodávateľom sme uzavreli v novembri 2019 a celá rekonštrukcia sa realizovala v nasledujúcich dvoch rokoch na etapy. Celkové náklady javiskovej techniky boli v sume 39-tisíc eur. V marci 2022 sme podpísali zmluvu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s poľnohospodárskou platobnou agentúrou na sumu viac ako 25- tisíc eur,“ vysvetľuje starosta obce Dlhá nad Oravou Ján Kamas s tým, že zvyšnú sumu doplatili z vlastného rozpočtu.

Počas rekonštrukcie v rámci jednej etapy obnovili aj celé javisko, ktoré sa už nachádzalo v havarijnom stave. Vybudovali jeho oceľovú konštrukciu, ktorá bola pokrytá drevom a zároveň aj obmurovaná a všetko bolo potiahnuté zamatovými závesmi.

Ján Kamas: Spolupráca s MAS Orava je pozitívna

Kompletnú rekonštrukciu ľudia vnímajú pozitívne. ,,Zvýšil sa počet kultúrnych aktivít. Máme tu svadby, plesy, a pekne vynovený kultúrny dom využívajú nielen naši občania, ale aj obyvatelia iných obcí. Dlhá nad Oravou má tradíciu v ochotníckom divadle. Je tu aj priestor pre aktivity zo základných škôl alebo aktivity občanov, ktorí nacvičujú divadelné predstavenie,“ dodáva Kamas.

Rekonštrukcia javiska kultúrneho domu sa podarila vďaka spolupráci s MAS Orava prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov. 

,,Obec Dlhá nad Oravou bola jedným zo zakladajúcich členov MAS Orava a našim cieľom bolo rozvinúť región a priniesť nové financie na investičné aktivity. Spoluprácu hodnotím pozitívne, ale uvítal by som viac kompetencií pre túto miestnu akčnú skupinu a bol by som rád, keby boli naďalej vyhlasované výzvy možno aj vo vyšších sumách ako boli doteraz,“ uzatvára starosta obce Ján Kamas.