Kalendár podujatí na území MAS Orava pre rok 2015

Obec Dátum Názov podujatia
Bziny
Dlhá nad Oravou 25.-26.7. 2015 9. ročník obecných slávností pod Ostrým vrchom (kultúrne a športové podujatie plné tanca, hudby, gastronómie a športových zápolení)
Dolný Kubín 18.6.-21.6.2015 61. Hviezdoslavov Kubín (celoštátna postupová prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých)
jún 2015 Oravský Cyklomaratón (8.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov)
8.10.-10.10.2015 VIDMO (10. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov)
október-december 2015 Kubínska hudobná jeseň (podujatie hudobného umenia rôznych žánrov)
23.11.-24.11.2015 Katarínske trhy (Vianočný jarmok)
31.12.2015 Silvestrovský výstup na Choč (tradičný koncoročný výstup na Veľký Choč)
Horná Lehota
Hruštín
Chlebnice 14.6.2015 Chlebnický chlebíček (tradičná ľudová kultúra Oravy a jej hudobno-spevné, tanečné prejavy a zvykoslovie, súčasťou programu je aj svätá omša či výstava)
 júl 2015 Deň plný detského úsmevu (areál futbalového ihriska sa zmení na zónu radosti, hier, súťaží, smiechu, sladkostí a dobrej nálady)
 august 2015 Motokros (amatérska motokrosová súťaž, ktorá chceme  prilákať záujem jazdcov z rôznych kútov Slovenska)
Istebné 26.6.2015 Športovo tematický výlet detí ZŠ do partizánskej nemocnice pod vrchom Salatín v Zuberci (návšteva partizánskej nemocnice na Zverovke, návšteva akvaparku)
12.7.2015 Memoriál Ondreja Dzubáka (hasičský deň venovaný zakladateľovi hasičských zborov na Orave, tradičné podujatie za účasti viacerých hasičských zborov v pretekoch)
28.8.2015 Športovo-tématický prechod „Po partizánskom chodníku“ (z Istebného cez párnické Bralo do Lučivnej, spojeného s kladením vencov ku pamätníku padlým na Brale a Lučivnej a streleckého turnaja mládeže)
5.9.2015 Deň obce, stretnutie rodákov, futbalový turnaj o pohár Dušana Galisa (8. ročník kultúrno-folklórnych a športových slávností za účasti folklórnych skupín z okolia, domácich malých muzikantov a spevákov a tanečníkov POP. Popri tom sa uskutoční stretnutie rodákov, ktorí momentálne pôsobia takmer v celej Európe)
28.11.2015 Katarínsko-Ondrejovské obecné zabíjačkové hody (folklórne návraty za pravou dedinskou zakáľačkou s ochutnávkou špecialít z prasiatka)
december 2015 Vianočné trhy, Dražba detského oblečenia, Richtárkin vianočný punč, Silvestrovský richtárkin gong
Jasenová
Kraľovany 1.8.2015 6. ročník Kraľovanský pltnícky deň (Folklórny súbor Kraľovančan spoločne s obecným úradom organizujú už tradičný pltnícky deň, na ktorom vystúpia folklórne ksupiny z dolnej Oravy, Liptova a Turca)
Krivá
Leštiny
Malatiná 4.7.2015 Oravský cyklomaratón
11.-12.7.2015 XV. Bačovské dni (festival valašskej kultúry)
18.7.2015 Malatinský kotlík (súťaž vo varení kotlíkového gulášu)
Medzibrodie nad Oravou 4. – 5.7.2015 Dni obce (športový deň a vystúpenie folklórnych skupín z okolia)
Oravská Poruba
Oravský Podzámok
Osádka
Párnica 22.8.2015 Deviato Párnickô švábkobraňá (priblíženie a zachovanie tradície sadenia, zberu a
spracovania švábky – druhého oravského chleba, súčasťou podujatia sú aj farmárske trhy, poľnohospodársky jarmok, výstavy rôznych druhov a tvarov švábky a výstava
starých a nových poľnohospodárskych strojov, festival sprevádzajú folklórne skupiny)
Pokryváč
Pribíš 5.7.2015 Primičná svätá omša (Prvá primičná sv. omša v histórii celej farnosti. Bude ju slúžiť vysvätený občan Pribiša Jaroslav Suroviak)
22.8.2015 V. Mrkvárske hody (Obec Pribiš je od nepamäti známa svojou mrkvou. Na tomto podujatí sa predstavia rôzne špeciality a výrobky z tejto zeleniny.Vystúpia rôzne folklórne skupiny a pre deti sú pripravené zaujímavé atrakcie.)
Pucov
Sedliacka Dubová
Veličná 13.6.2015 ONLINE CUP ECAV Veličná (mládežnícke športové podujatie evanjelickej cirkvi)
20.6.2015 Jánsky oheň  (pálenie jánskej vatry s posedením pri speve, hudbe a tanci)
27.6.2015 Futbalový turnaj  (medzinárodný futbalový turnaj s mužstvami z Poľska a Moravy)
28.6.2015 Dni obce (obecná slávnosť spojená s vystúpením folklórnych skupín, detí z materskej školy; pripravené atrakcie, tombola)
4.7.2015 XXIV. Veličiansky jarmok a folklórne slávnosti dolnej Oravy (vystúpenia folklórnych spevov a tancov z rôznych častí Oravy)
25.7.2015 Pilčícky deň (meranie síl účastníkov pilčíckeho dňa v pílení a v kálaní dreva)
8.8.2015 Plážový volejbal (uličný) (volejbalový turnaj medzi družstvami z ulíc v Oravskej Porube. Po skončení pripravená zábava)
15.8.2015 Hasičské preteky (hasičské útoky jednotlivých družstiev z okolitých dedín Dolnej Oravy)
12.9.15 Stretnutie štyroch chotárov (stretnutie chotárov obcí Oravská Poruba, Žaškov, Jasenová, Komjatná)
21.11.2015 Obecná zabíjačka (tradičná dedinská zabíjačka spojená s prípravou výrobkov, varením kapustnice)
Vyšný Kubín
Žaškov 5.7.2015 44. ročník Žaškovského minimaratónu a dni obce (tradičné športové poduajtierozšírené o kultúrny a folklórny program)
26.7.2015 8. ročník Memoriálu Ondreja Sokola a 90. výročie založenia DHZ v obci (spomienková slávnosť na zakladajúcich a dlhoročných členov DHZ v obci a športová súťaž družstiev DHZ v rámci okresu Dolný Kubín)
Trstená september 2015 Dilongstar – 24.ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poérie a prózy
18.19.07. 2015 Spievame Márii – 21.ročník festivalu chorálových zborov a gospelových skupín
júl – august 2015 Trstenské kultúrne leto 2015 – súbor koncertov,vystúpení a kultúrnych podujatí vmeste Trstená počasletnej sezóny
september 2015 Spomienkové podujatie pri príležitosti 110. výročia narodenia R. Dilonga a k 160.výročiu nadorenia Š. Furdeka – vzdelávacie podujatie
Habovka 14.06.2015 Vidiečanova Habova – Nositelia tradícií – krajská súťažná prehliadka dedinských folkórnych skupín
  25.-26.07. 2015 Súťaž svojpomovnevyrobených malotraktorov „O HABOVSKÝ KARDAN“
  12. 07. 2015 Podroháčska časovka – podujatie preprofesionálnych, ale aj rekreačných športovcov (priaznivcov cyklistiky)
12. 07.2015 Stará cesta – prehliadkafolkacountry skupín
22.08.2015 Dôrobek – ľudové zvyky a tradície
Liesek 14.06.2015 Deň rodiny
Nižná nad Oravou 14. 06. 2015 Deň otvorených dverí ZUŠ – 6.ročník prehliadky činnosti všekých odborov ZUŠ
18.-20.11. 2015 Čarovná flauta 2015 – 14.ročník celoslovenskej sôťaže v hre na zobcovú flautu a na drevených dychových nástrojoch
Zuberec jún 2015 Lúčna – stretnutie slovenských a poľských turistov navrchole Lúčna
1.07.-31.08.2015 Ozveny tradícií – predvádzanie remeselného spracovania materiálov – Múzeum oravskej dediny Zuberec-Brestová
1.07.-31.08.2015 Remeslá na dedine – scénicky program oľudových hudobných nástrojoch,domácom spracovaní ľanu a ľudovom odeve – Múzeum oravskej dediny Zuberec – Brestová (každú stredu)
  12.07.2015 3. Podroháčska časovka – cyklistické podujatie pre mládež, rekreačných a profesionálnych športovcov
  17.-19.07. 2015 Oravaman – medzinárodné športové podujatie (plávanie,cyklistika,beh)
  júl 2015 Podroháčsky duatlon – športové podujatie(bicykel, beh)
  júl 2015  Sviatok hôr – spomienka úcty k horám
  19.07. 2015 40.rokov Múzea oravskej dediny – sv.omšav kostole sv.Alžbety a program zameraný na predstavenie činnosti múzea  – Múzeum oravskej dediny Zuberec-Brestová
  august 2015  19. Zuberecký  triatlon zdravia – športový deň (plávanie,bicykel,beh )
  7.-9.08. 2015 40. Podroháčske folklórne slávnosti – medzinárodný folklórny festival
  16.08. 2015 Plátenná nedeľa – ukážky spracovania ľanu -Múzeum oravskej dediny Zuberec-Brestová
  september 2015 Detský country bál – vystúpenie detských country skupín spojené s výučbou country tacov
  september 2015 Koláčová slávnosť – zábavné poobedie pre rodiny spojené so športovými aktivitami pre deti
  september 2015 Turistický výstup do sedla Osobitá
  október 2015 Pietna spomienka za obete Roháčov
  26.12. 2015 Štefánsky výstup ku Ťatliakovej chate
  29.30. 12. 2015 Vianočný večer – večerná prehliadkaslampášmi,vianočné zvyky – Múzeumoravskej dediny Zuberec-Brestová
  december 2015 Vianoce v Zuberci – kultúrny program
Oravský Biely Potok 21.-26.9. 2015 10. Bielopotocký kameň – medzinárodný kamenársky plenér
Aktivity MAS Orava, o.z. 21.-22.8.2015 Oravský dvor na Hontianskej paráde 2015 (cieľom  bude predstavenie oravského folklóru, hudby, tanca a gastronómie prostredníctvom vybudovaného Oravského dvora na Hontianskej paráde 2015)