Kalendáre podujatí

ObecDátumNázov podujatia
Bziny
Dlhá nad Oravou25.-26.7. 20159. ročník obecných slávností pod Ostrým vrchom (kultúrne a športové podujatie plné tanca, hudby, gastronómie a športových zápolení)
Dolný Kubín18.6.-21.6.201561. Hviezdoslavov Kubín (celoštátna postupová prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých)
jún 2015Oravský Cyklomaratón (8.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov)
8.10.-10.10.2015VIDMO (10. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov)
október-december 2015Kubínska hudobná jeseň (podujatie hudobného umenia rôznych žánrov)
23.11.-24.11.2015Katarínske trhy (Vianočný jarmok)
31.12.2015Silvestrovský výstup na Choč (tradičný koncoročný výstup na Veľký Choč)
Horná Lehota
Hruštín
Chlebnice14.6.2015Chlebnický chlebíček (tradičná ľudová kultúra Oravy a jej hudobno-spevné, tanečné prejavy a zvykoslovie, súčasťou programu je aj svätá omša či výstava)
 júl 2015Deň plný detského úsmevu (areál futbalového ihriska sa zmení na zónu radosti, hier, súťaží, smiechu, sladkostí a dobrej nálady)
 august 2015Motokros (amatérska motokrosová súťaž, ktorá chceme  prilákať záujem jazdcov z rôznych kútov Slovenska)
Istebné26.6.2015Športovo tematický výlet detí ZŠ do partizánskej nemocnice pod vrchom Salatín v Zuberci (návšteva partizánskej nemocnice na Zverovke, návšteva akvaparku)
12.7.2015Memoriál Ondreja Dzubáka (hasičský deň venovaný zakladateľovi hasičských zborov na Orave, tradičné podujatie za účasti viacerých hasičských zborov v pretekoch)
28.8.2015Športovo-tématický prechod „Po partizánskom chodníku“ (z Istebného cez párnické Bralo do Lučivnej, spojeného s kladením vencov ku pamätníku padlým na Brale a Lučivnej a streleckého turnaja mládeže)
5.9.2015Deň obce, stretnutie rodákov, futbalový turnaj o pohár Dušana Galisa (8. ročník kultúrno-folklórnych a športových slávností za účasti folklórnych skupín z okolia, domácich malých muzikantov a spevákov a tanečníkov POP. Popri tom sa uskutoční stretnutie rodákov, ktorí momentálne pôsobia takmer v celej Európe)
28.11.2015Katarínsko-Ondrejovské obecné zabíjačkové hody (folklórne návraty za pravou dedinskou zakáľačkou s ochutnávkou špecialít z prasiatka)
december 2015Vianočné trhy, Dražba detského oblečenia, Richtárkin vianočný punč, Silvestrovský richtárkin gong
Jasenová
Kraľovany1.8.20156. ročník Kraľovanský pltnícky deň (Folklórny súbor Kraľovančan spoločne s obecným úradom organizujú už tradičný pltnícky deň, na ktorom vystúpia folklórne ksupiny z dolnej Oravy, Liptova a Turca)
Krivá
Leštiny
Malatiná4.7.2015Oravský cyklomaratón
11.-12.7.2015XV. Bačovské dni (festival valašskej kultúry)
18.7.2015Malatinský kotlík (súťaž vo varení kotlíkového gulášu)
Medzibrodie nad Oravou4. – 5.7.2015Dni obce (športový deň a vystúpenie folklórnych skupín z okolia)
Oravská Poruba
Oravský Podzámok
Osádka
Párnica22.8.2015Deviato Párnickô švábkobraňá (priblíženie a zachovanie tradície sadenia, zberu a
spracovania švábky – druhého oravského chleba, súčasťou podujatia sú aj farmárske trhy, poľnohospodársky jarmok, výstavy rôznych druhov a tvarov švábky a výstava
starých a nových poľnohospodárskych strojov, festival sprevádzajú folklórne skupiny)
Pokryváč
Pribíš5.7.2015Primičná svätá omša (Prvá primičná sv. omša v histórii celej farnosti. Bude ju slúžiť vysvätený občan Pribiša Jaroslav Suroviak)
22.8.2015V. Mrkvárske hody (Obec Pribiš je od nepamäti známa svojou mrkvou. Na tomto podujatí sa predstavia rôzne špeciality a výrobky z tejto zeleniny.Vystúpia rôzne folklórne skupiny a pre deti sú pripravené zaujímavé atrakcie.)
Pucov
Sedliacka Dubová
Veličná13.6.2015ONLINE CUP ECAV Veličná (mládežnícke športové podujatie evanjelickej cirkvi)
20.6.2015Jánsky oheň  (pálenie jánskej vatry s posedením pri speve, hudbe a tanci)
27.6.2015Futbalový turnaj  (medzinárodný futbalový turnaj s mužstvami z Poľska a Moravy)
28.6.2015Dni obce (obecná slávnosť spojená s vystúpením folklórnych skupín, detí z materskej školy; pripravené atrakcie, tombola)
4.7.2015XXIV. Veličiansky jarmok a folklórne slávnosti dolnej Oravy (vystúpenia folklórnych spevov a tancov z rôznych častí Oravy)
25.7.2015Pilčícky deň (meranie síl účastníkov pilčíckeho dňa v pílení a v kálaní dreva)
8.8.2015Plážový volejbal (uličný) (volejbalový turnaj medzi družstvami z ulíc v Oravskej Porube. Po skončení pripravená zábava)
15.8.2015Hasičské preteky (hasičské útoky jednotlivých družstiev z okolitých dedín Dolnej Oravy)
12.9.15Stretnutie štyroch chotárov (stretnutie chotárov obcí Oravská Poruba, Žaškov, Jasenová, Komjatná)
21.11.2015Obecná zabíjačka (tradičná dedinská zabíjačka spojená s prípravou výrobkov, varením kapustnice)
Vyšný Kubín
Žaškov5.7.201544. ročník Žaškovského minimaratónu a dni obce (tradičné športové poduajtierozšírené o kultúrny a folklórny program)
26.7.20158. ročník Memoriálu Ondreja Sokola a 90. výročie založenia DHZ v obci (spomienková slávnosť na zakladajúcich a dlhoročných členov DHZ v obci a športová súťaž družstiev DHZ v rámci okresu Dolný Kubín)
Trstenáseptember 2015Dilongstar – 24.ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poérie a prózy
18.19.07. 2015Spievame Márii – 21.ročník festivalu chorálových zborov a gospelových skupín
júl – august 2015Trstenské kultúrne leto 2015 – súbor koncertov,vystúpení a kultúrnych podujatí vmeste Trstená počasletnej sezóny
september 2015Spomienkové podujatie pri príležitosti 110. výročia narodenia R. Dilonga a k 160.výročiu nadorenia Š. Furdeka – vzdelávacie podujatie
Habovka14.06.2015Vidiečanova Habova – Nositelia tradícií – krajská súťažná prehliadka dedinských folkórnych skupín
25.-26.07. 2015Súťaž svojpomovnevyrobených malotraktorov „O HABOVSKÝ KARDAN“
12. 07. 2015Podroháčska časovka – podujatie preprofesionálnych, ale aj rekreačných športovcov (priaznivcov cyklistiky)
12. 07.2015Stará cesta – prehliadkafolkacountry skupín
22.08.2015Dôrobek – ľudové zvyky a tradície
Liesek14.06.2015Deň rodiny
Nižná nad Oravou14. 06. 2015Deň otvorených dverí ZUŠ – 6.ročník prehliadky činnosti všekých odborov ZUŠ
18.-20.11. 2015Čarovná flauta 2015 – 14.ročník celoslovenskej sôťaže v hre na zobcovú flautu a na drevených dychových nástrojoch
Zuberecjún 2015Lúčna – stretnutie slovenských a poľských turistov navrchole Lúčna
1.07.-31.08.2015Ozveny tradícií – predvádzanie remeselného spracovania materiálov – Múzeum oravskej dediny Zuberec-Brestová
1.07.-31.08.2015Remeslá na dedine – scénicky program oľudových hudobných nástrojoch,domácom spracovaní ľanu a ľudovom odeve – Múzeum oravskej dediny Zuberec – Brestová (každú stredu)
12.07.20153. Podroháčska časovka – cyklistické podujatie pre mládež, rekreačných a profesionálnych športovcov
17.-19.07. 2015Oravaman – medzinárodné športové podujatie (plávanie,cyklistika,beh)
júl 2015Podroháčsky duatlon – športové podujatie(bicykel, beh)
júl 2015 Sviatok hôr – spomienka úcty k horám
19.07. 201540.rokov Múzea oravskej dediny – sv.omšav kostole sv.Alžbety a program zameraný na predstavenie činnosti múzea  – Múzeum oravskej dediny Zuberec-Brestová
august 2015 19. Zuberecký  triatlon zdravia – športový deň (plávanie,bicykel,beh )
7.-9.08. 201540. Podroháčske folklórne slávnosti – medzinárodný folklórny festival
16.08. 2015Plátenná nedeľa – ukážky spracovania ľanu -Múzeum oravskej dediny Zuberec-Brestová
september 2015Detský country bál – vystúpenie detských country skupín spojené s výučbou country tacov
september 2015Koláčová slávnosť – zábavné poobedie pre rodiny spojené so športovými aktivitami pre deti
september 2015Turistický výstup do sedla Osobitá
október 2015Pietna spomienka za obete Roháčov
26.12. 2015Štefánsky výstup ku Ťatliakovej chate
29.30. 12. 2015Vianočný večer – večerná prehliadkaslampášmi,vianočné zvyky – Múzeumoravskej dediny Zuberec-Brestová
december 2015Vianoce v Zuberci – kultúrny program
Oravský Biely Potok21.-26.9. 201510. Bielopotocký kameň – medzinárodný kamenársky plenér
Aktivity MAS Orava, o.z.21.-22.8.2015Oravský dvor na Hontianskej paráde 2015 (cieľom  bude predstavenie oravského folklóru, hudby, tanca a gastronómie prostredníctvom vybudovaného Oravského dvora na Hontianskej paráde 2015)