Dolný Kubín: Vybudovali nové trhovisko na podporu predaja lokálnych výrobkov 

Vybudovanie nových stánkov na Námestí Slobody v metropole dolnej Oravy zastrešila Miestna akčná skupina Orava

Dolný Kubín svoje trhové miesto v minulosti stratil a tak vedenie mesta hľadalo spôsoby čiastočnej náhrady, kde by sa mohli odprezentovať aj lokálni pestovatelia či výrobcovia z regiónu. Mesto by tým znova dalo možnosť Dolnokubínčanom nakúpiť lokálne produkty. 

So svojim projektom bolo napokon úspešné a vďaka výzve, ktorú predložila MAS Orava, sa v Dolnom Kubíne podarilo vybudovať trhovisko. Pozostáva z 8 stánkov, ktoré sú umiestnené na drevenej podlahe. Každý zo stánkov je napojený na elektrickú energiu, je osvetlený a obsahuje aj infražiarič. 

,,Zároveň bola dobudovaná aj dlhé roky chýbajúca infraštruktúra, najmä rozvody elektrickej energie. Pretože na tomto námestí bývajú pravidelne organizované rôzne podujatia, trhy. Všetko ale bývalo napájané z Mestského kultúrneho strediska a to nevyhovujúcim spôsobom,” vysvetľuje primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok.

Pre účely trhoviska je na Námestí Slobody spolu s trhovými stánkami vybudovaná aj fontánka na pitie a doplnené boli aj odpadkové koše.

Výdavky na celý tento projekt boli približne 80-tisíc eur, mesto sa na jeho financovaní podieľalo 10 percentami. 

Cieľom projektu je zabezpečiť podporu lokálnych producentov tradičných výrobkov, produktov a tiež prezentáciu tradičných remesiel, ktoré predstavujú kultúrne dedičstvo regiónu.

,,Je nespochybniteľné, že MAS Orava odvádza svoju prácu výborne, aj vznikom týchto stánkov môžeme organizovať lepšie a bohatšie trhy, umožňuje to aj prezentáciu a predaj výrobcov počas celého roka,” hovorí Prílepok.