Dolný Kubín: Vybudovali nové trhovisko na podporu predaja lokálnych výrobkov 

Vybudovanie nových stánkov na Námestí Slobody v metropole dolnej Oravy zastrešila Miestna akčná skupina Orava

Trhové miesto v Dolnom Kubíne: Podpora lokálnych produktov

Dolný Kubín svoje trhové miesto v minulosti stratil a tak vedenie mesta hľadalo spôsoby čiastočnej náhrady, kde by sa mohli odprezentovať aj lokálni pestovatelia či výrobcovia z regiónu. Mesto by tým znova dalo možnosť Dolnokubínčanom nakúpiť lokálne produkty. 

So svojím projektom bolo mesto napokon úspešné a vďaka výzve, ktorú predložila MAS Orava, sa v Dolnom Kubíne podarilo vybudovať trhovisko. Pozostáva z 8 stánkov, ktoré sú umiestnené na drevenej podlahe. Každý zo stánkov je napojený na elektrickú energiu, je osvetlený a obsahuje aj infražiarič. 

Doplnenie infraštruktúry

„Zároveň bola dobudovaná aj dlhé roky chýbajúca infraštruktúra, najmä rozvody elektrickej energie. Pretože na tomto námestí bývajú pravidelne organizované rôzne podujatia, trhy. Všetko ale bývalo napájané z Mestského kultúrneho strediska a to nevyhovujúcim spôsobom,” vysvetľuje primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok.

Pre účely trhoviska je na Námestí Slobody spolu s trhovými stánkami vybudovaná aj fontánka na pitie a doplnené boli aj odpadkové koše.

Výdavky na celý tento projekt boli približne 80-tisíc eur, mesto sa na jeho financovaní podieľalo 10 percentami. 

Cieľom projektu je zabezpečiť podporu lokálnych producentov tradičných výrobkov, produktov a tiež prezentáciu tradičných remesiel, ktoré predstavujú kultúrne dedičstvo regiónu.

„Je nespochybniteľné, že MAS Orava odvádza svoju prácu výborne, aj vznikom týchto stánkov môžeme organizovať lepšie a bohatšie trhy, umožňuje to aj prezentáciu a predaj výrobcov počas celého roka,” hovorí Prílepok.