Komunitné centrum z Trstenej skvalitnilo sociálne služby pre mladých z Oravy

Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zakúpilo novú technológiu v hodnote takmer 64-tisíc eur na skvalitnenie terénnej práce pre mladých a rodiny, ktoré sú v núdzi. 

Modernizáciu v Komunitnom centre Sinaj v Trstenej, ktoré občianske združenie prevádzkuje, zastrešila Miestna akčná skupina Orava. 

Branislav Kožuch

Získali zázemie pre terénnu prácu

V rámci projektu zakúpili počítače, projektory, interaktívne displeje, elektrobicykle aj veľkokapacitný stan. Najväčšou investíciou boli modulové stavby v podobe kontajnerov. Práve tie sa stali zázemím pre terénnu prácu komunitného centra.

Formou návštev a rozhovorov sa Komunitné centrum Sinaj snaží nájsť riešenia, aby sa rodiny dostali z rôznych ťažkostí. Pomáha nielen ľuďom v hmotnej núdzi, ale aj pri rôznych neočakávaných situáciách ako je dlhodobá práceneschopnosť, vážna choroba, strata práce, rozchod manželov, úmrtie jedného z rodičov. 

Sinaj pomáha nielen ľuďom v hmotnej núdzi, ale aj pri rôznych neočakávaných situáciách ako je dlhodobá práceneschopnosť, vážna choroba, strata práce, rozchod manželov, úmrtie jedného z rodičov. 

Občas problém trvá iba niekoľko mesiacov, inokedy to však môže byť spúšťač, pre ktorý sa celá rodina ocitne v neriešiteľnej situácií. 

Dôležité je zatiahnuť ich do spoločenského života, alebo ich podporiť, aby zo života komunity, kvôli ťažkostiam, nevyšli. Preto sú niekedy potrebné aj jednoduché návštevy a niekoľko dobrých rád. Je dôležité dať im najavo, že nie sú na svoje ťažkosti sami a že nie sú ostatným ľahostajní. 

V.I.A.C. Trstená: Spoluprácu s MAS Orava vnímajú pozitívne

,,Tešíme sa, že sa nám podarilo získať veľkokapacitný stan, ak bude nepriaznivé počasie, máme sa kde skryť a niektoré aktivity robiť oveľa bezpečnejšie. Investícia nám veľmi skvalitnila programy, získali sme oveľa väčšiu voľnosť a priestor na kreativitu v tvorbe programov, čo má v práci v teréne veľký dosah,”  teší sa Branislav Kožuch z inštitútu V.I.A.C. 

Občianske združenie spolupracuje s MAS Orava dlhodobo. ,,Existencia MAS Orava je dôležitá. Mobilizuje ľudí v regióne, prináša zdroje, je to niečo, čo vnímame ako dobré a potrebné. Pre nás je to určite priestor, v ktorom chceme spolupracovať a ktorý chceme využiť.