Ak chceme rozvinúť Oravu, musíme poznať aj jej kultúru

Hlásenie sa k regionálnej identite je na území oravského regiónu obzvlášť silné. Dodnes si Oravci pripomínajú a oslavujú svoj pôvod aj mimo regiónu v podobe oravských krojovaných plesov či oravských veselíc. Prinášame vám preto zopár zaujímavosti o regióne, v ktorom sídli naša miestna akčná skupina a tiež o území, ktoré sa prostredníctvom dotácií snaží rozvinúť.

Dodnes je Orava známa syrovými výrobkami z ovčieho mlieka, ale aj súknom vyrábaným z ovčej vlny. Vedeli ste, že posledná dielňa na výrobu súkna na Slovensku sa nachádza práve v Oravskom Bielom Potoku?

Čím sa dakedy živili obyvatelia Oravy?

Významnými zamestnaniami na Orave boli drevorubačstvo a spracovávanie dreva či pltníctvo, ktoré slúžilo aj ako vnútorný i zahraničný obchod. Oravské výrobky sa vďaka pltníctvu predávali do Maďarska, Srbska a ďalej na Balkán. Rozšírené bolo tiež kamenárstvo či sochárstvo, kováčstvo a hrnčiarstvo.

Región partnerstva MAS Oravy tvorí prevažne slovenské obyvateľstvo. Jeho najšpecifickejšou etnografickou skupinou sú Gorali, ktorí obývajú hornú časť partnerstva.

Hudba a tanec na Orave

Hudobný a tanečný prejav kultúry na území MAS v súčasnosti reprezentuje 14 detských folklórnych súborov, 20 folklórnych skupín, 3 spevácke folklórne skupiny, 16 ľudových hudieb a 6 detských ľudových hudieb.

Svoje zastúpenie v niekoľkých kolektívoch v kultúrnej oblasti má aj divadelná tvorba neprofesionálneho ochotníckeho divadla. Kreatívny priemysel v podobe remeselnej výroby prezentuje 63 výrobcov, najväčšiu časť tvoria rezbári, práca s drevom a keramikári, ďalej sú to sochári, zvonári. Výroba a úprava textílií, čipkárstvo, ľudová výšivka, modrotlač, medovnikárstvo. Výtvarnou, filmovou, fotografickou a hlavne grafickou tvorbou sa aj vďaka pôsobeniu Strednej školy v Nižnej, kde sa prednáša propagačná grafika, venuje najväčší počet zástupcov kultúrneho sektora.

Naše tipy: Kultúrne podujatia na Orave

Z najdôležitejších kultúrnych podujatí, tvoriacich podstatnú časť prezentácie regiónu, možno uviesť Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci, Medzinárodný festival valaskej kultúry Bačovské dni v Malatinej a Podbielanské folklórne slávnosti v Podbieli.

Spomedzi podujatí sú známe Mrkvárske hody v Pribiši, vianočný jarmok tradičných remesiel v Dolnom Kubíne, tradičné jarmoky remesiel v Trstenej, festival dychových hudieb Trstenská krídlovka či Vidiečanova Habovka v Habovke.

Obľúbenými podujatiami sú tiež preteky psích záprahov v Zuberci, Hviezdoslavov Kubín, rezbárske, fotografické a maliarske plenéry na rôznych miestach partnerstva.

V regióne pôsobí Oravské múzeum, ktoré okrem Oravského hradu a skanzenu v Zuberci spravuje múzeá dejateľov oravského regiónu ako je rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej, múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Čaplovičova knižnica a Florinov Dom v Dolnom Kubíne.

Kultúrne pamiatky na Orave

V oblasti pôsobenia MAS Oravy sa nachádza 256 objektov zapísaných v Registri kultúrnych pamiatok Pamiatkového ústavu Slovenska. Najviac z nich je sústredených v Oravskom Podzámku, Podbieli, Zuberci, Trstenej, Tvrdošíne a v Dolnom Kubíne.

Sú to napríklad artikulárny evanjelický kostol v Leštinách, ktorý je zapísaný v UNESCO, drevený artikulárny kostolík v Istebnom, gotický kostolík v Tvrdošíne, ktorý je tiež zapísaný v UNESCO, Františkova Huta ( Podbiel), Ostrá a Tupá skala nad Vyšný, Kubínom (pohrebisko), Kaštieľ Kubínyi v Dolnom Kubíne.

Pôvodne vyšlo 1.3.2023, aktualizované 1.6.2023.