MAS Orava na 20. Hontianskej Paráde v Hrušove

Prezentácia tradičnej kultúry, gastronómie, ľudového remesla a cestovného ruchu Oravy, to všetko bolo súčasťou prvého Oravského dvora, ktorý bol realizovaný v dňoch 21.-22. augusta 2015 na Hontianskej Paráde v Hrušove (Veľký Krtíš). Podstatou festivalu, ako aj samotného Oravského dvora je snaha približovať ľudovú kultúru čo najbližšie k návštevníkom podujatia. Aktívnym zapájaním diváka, prezentáciou výroby remesla či gastronómie. Návštevnosť podujatia sa pohybuje okolo pätnásťtisíc divákov a v súčasnosti sa festival radí medzi popredné folklórne podujatia Slovenska.

Návštevníkom Oravského dvora bola tento rok ponúknutá ukážka výroby a hry na plechové zvonce v podaní Stanislava Otrubu zo Zázrivej, práca z drôtom, ktorú prezentoval Štefan Smržik z Námestova. Magdaléna Palugová predviedla podobu malatinských kobercov a Jozef Maslík z Chlebníc prácu z drevom. Veľký záujem divákov mal aj syrár pán Šeliga z Hruštína, ktorý názornými ukážkami predvádzal ťahanie syrových nití, výrobu korbáčikov a iných syrových výrobkov. Pozornosť si získali aj pravé oravské halušky či domáci chlieb, kabáče, mrkvové koláče, domáce džemy, sirupy i hafirovica z Dlhej nad Oravou, Pribiša a Zuberca.

Atmosféru Oravského dvora dotvárali dobové fotografie, informačné panely, propagačné materiál obcí, kultúrnych a športových možností Oravy. Taktiež gajdošská hudba v podaní oravských gajdošov z Oravskej Polhory a gajdošov zo zoskupenia Spojené huky Slovenska.

Oravský dvor na Hontianskej paráde organizovala MAS Orava, o.z. aj vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja.