MAS Orava, o.z. finalizuje predloženie projektového zámeru so Stowarzyszením Rozwoju Orawy

Dňa 8.9.2016 sa zástupcovia MAS Orava, o.z. stretli so svojím cezhraničným partnerom Stowarzyszenie Rozwoju Orawy v poľskej obci Jablonka aby spoločne uzavreli Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu mikroprojektov INTERREG V-A 2014-2020 s názvom „Po Orave s mobilom“.

Na stretnutí boli rozpracované úlohy jednotlivých partnerov v mikroprojekte, nastavili sa povinné a voliteľné indikátory, sfinalizovali sa rozpočty za partnerov projektu, vedúci partner – MAS Orava, o.z. prevzal povinné prílohy za poľského partnera projektu.

V závere stretnutia došlo k úprave Partnerskej dohody.

Termín predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je stanovený na stredu, 14.9.2016 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.