MAS Orava, o.z. realizuje mikroprojekt „STRATÉGIA ROZVOJA BEŽECKÉHO LYŽOVANIA A ZIMNEJ TURISTIKY NA ORAVE V OBDOBÍ 2019-2024“

MAS Orava, o.z. spolu so svojím projektovým partnerom Slovácky běžecký klub Kyjov z.s. začali realizovať dňa 15.3.2019 spoločný mikroprojekt s názvom Spoluprácou k efektívnej spolupráci, kód: SK/FMP/11b/01/017. Mikroprojekt je realizovaný prostredníctvom operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov.

Predmetom malého projektu je vytvorenie v spolupráci s českým partnerom Stratégiu pre rozvoj bežeckého lyžovania a zimnej turistiky na Orave. Výstupom bude dokument, ktorý vznikne ako výsledok prenosu know-how českého partnera a ako výsledok plánovania v spolupráci s osobami, ktoré budú stratégiu využívať a realizovať. Taktiež sa tým podporí vytvorenie novej a prehĺbenie súčasnej spolupráce v oblasti zvyšovania atraktivity a podpory cestovného ruchu.

Názov projektu: STRATÉGIA ROZVOJA BEŽECKÉHO LYŽOVANIA A ZIMNEJ TURISTIKY NA ORAVE V OBDOBÍ 2019-2024
COV: 15 130,00 €
EÚ: 12 860,50 €