MAS Orava, o.z. sa zúčastnila školenia k I. výzve pre mikroprojekty v Žiline

Dňa 22.7.2016 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja konalo školenie k I. výzve pre mikroprojekty Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia združenia MAS Orava, o.z., pretože spoločne so svojím poľským partnerom MAS Stowarzyszenie Przyjazna dolina Raby i Czarnej Orawy pripravujú niekoľko zámerov týkajúcich sa hlavne rozvoja cestovného ruchu, ochrany prírody a životného prostredia a vzdelávania a radi by ich implementovali na poľsko-slovenskej hranici.

Na školení sme dostali priestor pre konzultáciu týchto zámerov so zamestnancami Odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja, ktorí celé školenie viedli. Na základe výsledkov konzultácií budú navrhnuté konkrétne úpravy na spoločných stretnutiach s poľským partnerom.