Miestna akčná skupina Orava podporila región dotáciami za 2,4 milióna eur

Zvonica, knižnica, detské ihriská či podpora výstavby domova sociálnych služieb. To je len zlomok projektov, ktoré pomohla zrealizovať MAS Orava prostredníctvom dotácií. Ďalšie projekty za dva milióny sa pripravujú.

Už od svojho vzniku je cieľom MAS Orava najmä podpora miestnych rozvojových iniciatív, tvorba nových pracovných miest, udržateľný rozvoj regiónu a podpora projektov s významným regionálnym dopadom.

Svoj zámer sa jej darí dodržiavať najmä vďaka spolupráci s 39 obcami z okresu Dolný Kubín, Tvrdošín a jednej obce z okresu Námestovo. Regionálna iniciatíva tiež podporuje podnikateľov a neziskový sektor.

Vďaka tejto spolupráci sa v MAS Orava združila takmer stovka partnerov naprieč celým spoločenským spektrom. Tým sa zároveň vytvorila široká platforma pre vznik inovatívnych prístupov pre riešenie rozvojových priorít regiónu.

Regionálne združenie funguje na základe spolupráce

Doteraz sa vďaka partnerstvu MAS Orava podarilo v regióne zrealizovať viac ako 30 projektov v celkovej sume 2,4 milióna eur.

Boli to napríklad zvonica, knižnica, detské ihriská, nákup techniky na prácu s mládežou v teréne, nové prístroje na pomoc pri liečbe pacientov alebo napríklad výstavba domova sociálnych služieb.

,,Pre žiadateľov o dotácie na svoje projekty je to skvelá príležitosť ako sa aktívne zapájať do rozvoja miesta, kde žijú. Nemusia čakať, ako im pomôže štát, samy to majú v rukách. Zároveň sa naučia, ako sa píšu projekty, akým spôsobom prebieha realizácia, ako dlho to trvá a v neposlednom rade sa naučia spolupracovať,” hovorí Ondrej Šeliga, manažér Miestnej akčnej skupiny Orava.

MAS Orava doteraz vyhlásila jedenásť výziev na predkladanie projektov. Vďaka tomu sa podarilo opraviť zvoničku v obci Pokrývač, zabezpečiť k nej bezbariérový prístup a upraviť jej blízke okolie, kde pribudli lavičky aj informačná tabuľa. Medzi úspešné zrealizované projekty tiež patrí vybudovanie priestorov pre spolkovú činnosť v obci Hladovka. Detský folklórny súbor Goral, harmonikári aj spevácky ženský súbor sa tak môžu stretávať a nacvičovať v nových priestoroch.

Do výziev sa môžu zapojiť aj podnikatelia či organizácie

V obci Chlebnice sa podarila rekonštrukcia obecnej knižnice, v Medzibrodí nad Oravou vybudovali športový areál, ktorý sa zameral na výstavbu fitness aj volejbalového ihriska, v Dlhej nad Oravou zrekonštruovali javisko v kultúrnom dome.

Do výziev sa zapojili aj podnikatelia. Spoločnosť Rotek z Nižnej kúpila nový CNC obrábací stroj, vďaka ktorému pribudli nové pracovné miesta a firma začala vyrábať nový produkt. Autoškola Beňuš v Dolnom Kubíne vďaka úspešnému projektu získala motorky, elektromobil či autotrenažéry. Zrealizovala aj stavebné práce na novom autocvičisku či detskom dopravnom ihrisku.

Prostredníctvom MAS Orava boli podporené aj neziskové organizácie. Spišská katolícka charita v Dolnom Kubíne tak mohla zakúpiť oxigenerátory, elektrické polohovateľné postele s antidekubitnými matracmi a tiež aj auto na prevoz spomínaných zariadení priamo ku klientom.

Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. z Trstenej zakúpil techniku na prácu s mládežou v teréne. Boli to najmä elektrobicykle, notebooky, projektory alebo aj dva modulové domčeky slúžiace ako kancelárie na prácu s mládežou.

,,Tento rok budeme vyhlasovať výzvy na projektové opatrenia pre samosprávy zamerané na podporu cestovného ruchu, rekreačnej a turistickej infraštruktúry a projektov zameraných na investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času napr. budovanie športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, vonkajších priestorov pre kultúrne a spoločenské podujatia, investície do objektov určených pre komunitnú/spolkovú činnosť a do rekonštrukcie kultúrnych domov a domov smútku.

„Pre malých podnikateľov poskytneme dotácie v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej výroby, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Žiadatelia tak môžu získať dotáciu napr. na otvorenie podnikovej predajne, obstaranie mraziarenského vozidla, výstavbu domáceho pivovaru a pod.” uviedol Ondrej Šeliga.

MAS Orava spolupracuje aj s druhou miestnou akčnou skupinou, ktorá sa nachádza na území Oravy.

,,V spolupráci s MAS Biela Orava sme sa dohodli na zavedení regionálnej značky kvality na Orave. Podporovať bude jedinečné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Oravy, jeho tradície, kultúru a prírodné bohatstvo. V neposlednom rade aj šikovnosť miestnych podnikateľov i remeselníkov,” teší sa zo spolupráce Ondrej Šeliga. Zároveň vysvetľuje, že regionálna značka bude prispievať k budovaniu identity samotného regiónu a zvyšovať jeho atraktivitu.