Miestne akčné skupiny z Oravy sa dohodli na spoločnom postupe pri zavedení regionálnej značky kvality

Miestne akčné skupiny z Oravy predstavili myšlienku zavedenia spoločnej regionálnej značky kvality na Orave. Vzájomná dohoda sa týkala definície územia pôsobnosti značky, spoločného postupu a jednotlivých krokov spojených so zavedením značky. 

Regionálna značka kvality bude podporovať jedinečné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Oravy, jeho tradície, kultúru a prírodné bohatstvo. V neposlednom rade šikovnosť miestnych podnikateľov i remeselníkov. Regionálna značka bude pridanou hodnotou pre miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb a zároveň indikátorom kvality pre spotrebiteľov a návštevníkov regiónu. Zárukou kvality výrobkov a služieb pod značkou regionálneho produktu z Oravy bude najmä ich lokálnosť a udržateľnosť. Regionálna značka tak bude prispievať k budovaniu identity samotného regiónu a zvyšovať jeho atraktivitu.

Spoločný postup pri zavedení regionálnej značky kvality bude po prvý krát predstavený verejnosti počas konania Agrokomplexu 2022 v Nitre, kde budú obidve miestne akčné skupiny prezentovať územie Oravy a jej hodnoty ako jeden celok. 

Združenie MAS Orava, o.z. realizovalo tento informačný seminár v rámci projektu Regionálna značka – metódy a procesy jej zavádzania na území ČR a SR. Partnerom projektu je MAS Pobeskydí z Českej republiky. Seminára sa zúčastnili zástupcovia združenia MAS Biela Orava, MAS Kopaničiarsky región, MAS Dolný Liptov, VÚC Žilina, samospráv, remeselníkov, regionálnych výrobcov a farmárov.