MAS Orava ako jediná spája jednotlivcov, firmy aj obce. Má takmer stovku členov a predstavuje nové logo

Ťaháme Oravu. Sme Miestna akčná skupina z Oravského Podzámku. Pod naše krídla patrí 96 členov, z toho 43 z verejného a 53 zo súkromného sektora. Doteraz sa vďaka našej „maske“ podarilo v regióne zrealizovať viac ako 30 projektov v celkovej sume 2,4 milióna eur. Ďalšie projekty za dva milióny sa pripravujú.

MAS Orava mapa územia

MAS Orava: Zomknúť obyvateľov

Zomknúť obyvateľov Oravy a podnetnou ponukou aktivít ich motivovať k budovaniu živej regionálnej komunity. Prezentovať šírku nových možností pre región, ktorá plynie zo zmeny myslenia – z lokálneho na regionálne. A pomáhať rozvíjať obce odbornými partnerstvami. To sú ciele našej Miestnej akčnej skupiny Orava, ktorú vedie manažér so skúsenosťami z viacerých ministerstiev a projektov Ondrej Šeliga.

Oravská MAS-ka má za sebou viaceré úspechy. Spomeňme zvonicu, knižnicu, detské ihriská, nákup techniky na prácu s mládežou v teréne, nové prístroje na pomoc pri liečbe pacientov alebo napríklad výstavbu domova sociálnych služieb.

Orava: Máme to vo svojich rukách

,,Pre žiadateľov o dotácie na svoje projekty je to skvelá príležitosť, ako sa aktívne zapájať do rozvoja miesta, kde žijú. Nemusia čakať, ako im pomôže štát, samy to majú v rukách. Zároveň sa naučia, ako sa píšu projekty, akým spôsobom prebieha realizácia, ako dlho to trvá a v neposlednom rade sa naučia spolupracovať,” hovorí Ondrej Šeliga.

MAS Orava ako dynamická a inšpiratívna organizácia, ktorá poháňa Oravu dopredu a stmeľuje obce s občanmi a firmami, tiež predstavuje novú komunikačnú stratégiu. Logo nášho združenia odkazuje na symbolickú siluetu vežičky Oravského hradu, ktorá vznikla štylizovaným prekreslením ľudového prvku. Keď ho uvidíte, pocítite hrdosť na náš oravský domov. Orava bude silnejšia a úspešnejšia, ak budeme držať spolu. S týmto vedomím vznikajú a realizujú sa všetky aktivity Miestnej akčnej skupiny Orava. Pozývame vás pridať sa k nám!

MAS Orava logo