Ondrej Šeliga: Spolupráca s MAS Orava je skvelá príležitosť, ako rozvinúť miesto, kde žiadatelia žijú a pracujú

Ondrej Šeliga sa cíti doma v pozícii manažéra a v eurofondoch. So zakladateľom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Orava sme sa rozprávali o jej založení a aj o zrealizovaných projektoch.

Stratégia rozvoja Oravy pre 39 obcí

Prečo ste sa rozhodli založiť MAS-ku? 

Bola to pre mňa príležitosť, ako zúročiť skúsenosti získané počas 11 rokov práce na ministerstve v Bratislave a získať nejaké zdroje z eurofondov pre rozvoj regiónu, v ktorom som sa narodil.

MAS Orava vznikla tak, že sme pripravili stratégiu miestneho rozvoja pre územie 39 miest a obcí, ktoré sa spojili do jedného partnerstva a predložili sme stratégiu miestneho rozvoja, ktorá bola podporená ministerstvom, čím sa vytvoril základ pre získanie zdrojov. Na stratégii som pracoval spoločne s kolegami Tomášom Moravčíkom a Beátou Radzovou.

Ako dlho ste na nej pracovali? 

Asi pol roka. Vychádzala z množstva dotazníkov. Predstavuje určitú analýzu potrieb obcí, ktoré sme sa snažili zistiť prostredníctvom dotazníkov.

Vytvorili sme zásobník projektov za 100 miliónov eur. Museli sme však, samozrejme, vybrať z toho len časť, ktorá sa dala financovať z programu rozvoja vidieka alebo integrovaného regionálneho operačného programu v rámci intervencie Leader.

Následne sme sa uchádzali o štatút miestnej akčnej skupiny, ktorý nám musia schváliť. Až keď sme získali štatút, začala naša činnosť. Začali sme pripravovať projekty, vyberať projekty a hodnotiť ich. Tým, že sme získali štatút, tak malá časť zdrojov už mohla pokrývať aj fungovanie MAS Oravy.

Ondrej Šeliga: Príležitosť podieľať sa na oravskom rozvoji

Aká je vaša pracovná činnosť? 

Som manažérom miestnej akčnej skupiny, mám na starosť koordináciu všetkého, čo sa deje. Zodpovedám za chod MAS, za koordináciu partnerov, za výber a hodnotenie projektov, financovanie projektov a celkový manažment. Ten rozsah je asi najširší, čo sa týka MAS-ky. Komunikujem tiež s ministerstvom, vydávam rozhodnutia.

Čo je z toho najzaujímavejšie? 

Povaha práce je vo všeobecnosti tvorivá činnosť a je to pekná príležitosť podieľať sa na rozvoji regiónu Oravy podporou zaujímavých projektov na skvalitnenie života obyvateľov.

Prečo o MAS-kách vie vo všeobecnosti málo ľudí? 

Spôsobené je to tým, že sme zavalení byrokraciou, ktorú spôsobilo nastavenie systému. Potom maskám neostáva veľa priestoru, aby robili viacej práce v regiónoch a neostáva im veľa času ani na osobnejší kontakt v regióne. Väčšinou všetko komunikujeme priamo so starostami.

MAS Orava: Ako žiadať o granty

Keď vyhlásite výzvu na predkladanie projektov, aké sú reakcie? Máte veľa žiadateľov? 

Skôr cítim strach zo strany žiadateľov o granty. Obávajú sa celého procesu a dôsledku toho, čo sa hovorí vo všeobecnosti o dotáciách a ich nedobrého mena. Vyvoláva to skôr negatívne reakcie, že dotácie sú nadlho, nemajú jednoducho dobré meno. Dosť často ich ľudia vnímajú v negatívnom svetle. Povedia si, že si to radšej urobia za vlastné, aby mali pokoj od celej tej mašinérie. Najmä od úradníkov a byrokracie a celej náročnosti. Hoci dotáciu dostanú od nás, je to spojená s množstvom úloh, podmienok, a veľakrát si povedia, že im to ani nestojí za to.

Pre žiadateľov o dotácie na svoje projekty je to ale skvelá príležitosť, ako sa aktívne zapájať do rozvoja miesta, kde žijú. Nemusia čakať, ako im pomôže štát, samy to majú v rukách. Zároveň sa naučia, ako sa píšu projekty, akým spôsobom prebieha realizácia, ako dlho to trvá a v neposlednom rade sa naučia spolupracovať.“

Čo všetko sa podarilo zrealizovať prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Orava? 

Podarilo sa podporiť desiatky projektov zameraných na podporu občianskej infraštruktúry, inovatívnych projektov na podporu podnikania, infraštruktúry cestovného ruchu a pripraviť niekoľko projektov cezhraničnej spolupráce, ale podarila sa aj podpora regionálnych remeselníkov a výrobcov.

Znižujeme energetickú náročnosť, budujeme sociálne služby

Na ktorý ste najviac hrdý? 

Tešíme sa aj projektom, ktoré sme pripravili a ktoré sme nepodporovali ako MAS, ale ktoré sme pripravili a je to množstvo projektov na zníženie energetickej náročnosti budov, vybudovali sa centrá sociálnych služieb, denné stacionáre v Oravskom Podzámku či v Hruštíne.

Koľko je na Slovensku miestnych akčných skupín? 

Existuje 110, ale funkčných je približne polovica. Združuje nás Národná sieť MAS, kde som zároveň ako zástupca našej MAS-ky v predsedníctve. Dennodenne komunikujeme a vymieňame si skúsenosti, dojmy a pocity.

Spolupracujeme spolu na rôznych projektoch. Ale je to aj o tom, že ich pozveme na nejaký projekt, exkurziu, ktorú organizujeme, skôr ide o výmenu skúsenosti. Teraz v lete budeme spolupracovať s druhou oravskou MAS-kou na značke regionálneho produktu.

KTO JE ONDREJ ŠELIGA

Ondrej Šeliga, MAS Orava

Vyrastal v Oravskom Podzámku. Po štúdiu na gymnáziu v Dolnom Kubíne odišiel do Trenčína, kde ukončil inžinierske štúdium v odbore ľudské zdroje a personálny manažment.

Po štúdiu sa zamestnal na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Pracoval tam ako projektový manažér. Pracoval aj ako vedúci oddelenia odboru cezhraničnej spolupráce a oddelenia projektov regionálneho rozvoja. Neskôr dva roky pôsobil ako hlavný manažér projektu digitalizácie knižného dedičstva Slovenskej republiky.

Bol tiež konzultantom pre program Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Poskytoval poradenstvo pri príprave programových dokumentov a riadiacej dokumentácie pre ústredné orgány štátnej správy.