Oravský Podzámok: Vybudovali Centrum sociálnych služieb sv. Jozefa

Investícia vo výške 800-tisíc eur bude slúžiť od začiatku roka 2024. Obec ju zrealizovala s pomocou manažmentu Miestnej akčnej skupiny (MAS) Orava, ktorá pôsobí taktiež v Oravskom Podzámku.

Centrum sociálnych služieb vzniklo z chátrajúcej škôlky

Areál nevyužívanej bývalej materskej školy dlho chátral, obec sa preto snažila nájsť jeho využitie. Napokon ho našla vo vytvorení centra sociálnych služieb.

„Rozhodli sme sa ísť cestou zlepšenia poskytovania sociálnych služieb nielen v našej obci, ale aj pre blízke okolie. Dopyt je, pretože v okrese Dolný Kubín máme len dva stacionáre, jeden prevádzkuje Spišská katolícka charita v obci Žaškov a druhý je v Dolnom Kubíne,“ vysvetľuje starosta Oravského Podzámku Jozef Záhora.

Denný stacionár v Oravskom Podzámku s jedálňou i priestorom na oddych

Centrum sociálnych služieb obsahuje zariadenie denného stacionára, druhú časť projektu tvorí zariadenie podporovaného bývania. Denný stacionár bude slúžiť pre 19 klientov. V priestoroch je vybudovaná jedáleň, výdajňa stravy, relaxačná miestnosť, kde si môžu klienti oddýchnuť, ale nachádza sa v ňom aj priestor pre personál, kancelária, šatňa a bezbariérové toalety.

Zariadenie podporovaného bývania je pre 12 klientov. Ide o 4 bytové jednotky, každá pre troch klientov. Každý klient bude mať samostatnú izbu, v zariadení je tiež spoločná kuchyňa, spoločný priestor a špajza, toaleta aj sprcha. V zariadení podporovaného bývania je aj žehliareň, práčovňa, sklad a návštevná miestnosť.

Areál je rozsiahly, s priestorom na parkové úpravy. Pri vstupe bude tiež vybudovaná kaplnka sv. Jozefa.   

„Na celý projekt sme získali finančné prostriedky vo výške viac ako 800-tisíc eur. Súčasťou bolo aj obstaranie automobilu, ktorý bude používaný na dovoz klientov, stravy či na aktivity, ktoré bude centrum potrebovať,“ povedal Záhora.

V obci pribudlo aj podporované bývanie

V dennom stacionári budú opatrovatelia, ktorí sa budú venovať klientom. V zariadení podporovaného bývania budú sociálni pracovníci pracovať s týmito klientami, aby im pomohli zvládať ťažké životné situácie, ale aj tie bežné, ako napríklad varenie či pranie a najmä budú viesť klientov k samostatnosti.

„Predpokladaný termín uvedenia do prevádzky oboch zariadení je prvý január 2024. Obec ešte pripravuje propagačný materiál, kde budú vysvetlené podmienky prijatia, ale záujemcovia sa už teraz môžu hlásiť na obecnom úrade v Oravskom Podzámku,“ vysvetľuje Záhora a dodáva, že MAS Orava bola obci veľmi nápomocná od začiatku až doteraz pri spracovaní žiadosti o platbu. „Veľmi oceňujeme prácu MAS Orava na tomto projekte,“ ďakuje Záhora.