Potenciál regiónu Oravy: Silná turistická destinácia

Územie MAS Oravy zasahuje do územia troch okresov historického regiónu Orava. Sú to okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo (len jedna obec okresu).

Územie je považované za silnú turistickú destináciu s národným významom. Spomedzi všetkých lokalít cestovného ruchu možno uviesť hlavne Oravský hrad, Západné Tatry, Roháče, Oravskú priehradu, Kubínsku hoľu, ľudovú architektúru v Zuberci, Podbieli či goralskú kultúru.

Čím je Orava zaujímavá?

Región MAS je zaujímavý aj tým, že je rodiskom množstva významných slovenských dejateľov, ktorí formovali územie celého Slovenska ( spisovatelia, politici, literáti, verejní činitelia).

Medzi nich sa radia napríklad: Pavol Országh-Hviezdoslav, Peter Michal Bohúň, Ján Dieška, Andrej Kavuljak, Martin Kukučín, Janko Matúška, Anton Habovštiak, Margita Figuli, Ladislav Nádaší – Jége, Vavrinec Čaplovič, Mária Medvecká, Rudolf Dilong, Martin Hattala, manželia Feldekovci, Martin Ťapák či Darina Laščiaková.

MAS Orava: Zlepšiť život obyvateľov

Vznikom partnerstva MAS Oravy sa združilo v území množstvo partnerov naprieč celým spoločenským spektrom, čím sa vytvorila široká platforma pre vznik inovatívnych prístupov pre riešenie rozvojových priorít regiónu.

Strategickým cieľom regiónu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov, zabezpečením vzniku nových udržateľných pracovných miest, vzdelávania a inovácií, dostupných a kvalitných verejných služieb a posilnením faktorov rozvoja v miestnych podmienkach, najmä v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.