Pozvánka na regionálne informačné podujatie

MAS Orava v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku vás srdečne pozýva 5.6.2022 do obce Liesek na Orave na aktivitu Ďeň mladého farmára. V stánku MAS Orava sa bude prezentácia činnosti MAS, bude sa diskutovať na témy zavedenia regionálneho značenia kvality produktov a prezentovať úspešné projekty v našom regióne. Viac v priloženej pozvánke.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu s názvom „Financovanie animačných nákladov MAS Orava v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD“ v rámci Programu rozvoja vidieka SR