Vytvorenie športového areálu v Medzibrodí nad Oravou

V Medzibrodí nad Oravou má volejbal svoju dlhoročnú tradíciu. A keďže do tejto oravskej obce postupne prichádzajú mladé rodiny, ktoré si v nej postavili svoje domy, obec sa rozhodla vybudovať areál, kde by mohli nielen mladí aktívne tráviť svoj čas.

„Vďaka MAS Orava sme realizovali projekt výstavby športového areálu, súčasťou ktorého je volejbalové ihrisko s umelou trávou  a tri prvky workoutového ihriska. Celková investícia projektu bola vo výške 15,6-tisíc eur,“ hovorí starosta obec Medzibrodie nad Oravou Michal Janota.