Zlepšenie poskytovaných služieb autoškoly Benuš

Autoškola Beňuš, ktorá pôsobí na Orave, vďaka Miestnej akčnej skupine zrealizovala projekt na svoj rozvoj v celkovej hodnote takmer 170-tisíc eur. 

„Vďaka tomuto projektu sme boli schopní zrealizovať kúpu dvoch autotrenažérov, ktoré sú modernejšie. Zlepšili sme tým náš vzdelávací proces,” vysvetľuje Ján Beňuš mladší

Autoškola tiež zakúpila elektrické vozidlo a stala sa jedinou autoškolou na celej Orave, ktorá takýmto vozidlom disponuje. Pribudli tiež 4 motocykle, ktoré sú určené pre každú kategóriu vodičov. Od najmenších 15-ročných, ktorí sa po prvýkrát stretávajú s motorkou až pre tých najstarších. 

Najväčšia časť projektu pozostávala z vyasfaltovania a vytvorenia novučičkej plochy autocvičiska, aby mali žiaci počas výcviku plochu, kde sa môžu naučiť rozbehnúť, zastaviť vozidlo a prechádzať prekážky. 

„Všetci naši zákazníci sa potešili takejto zmene a stretávame sa aj s väčším záujmom, ľudia ku nám prichádzajú najmä kvôli novým vozidlám,” raduje sa z inovácie Ján Beňuš.

Vďaka úspešnému projektu zároveň zamestnali troch ľudí, čím podporili nielen komunitu, ale priniesli do okresu aj prácu.