Zriadenie obecnej knižnice a čitárne v Habovke

V tejto podhorskej obci mali obyvatelia Habovky dosiaľ knižnicu v budove základnej školy, jej priestory však boli nevyhovujúce.

Pričinením MAS Orava sa napokon podarilo zrekonštruovať priestory v budove obecného úradu a vybudovať nielen knižnicu, ale aj miestnosť na čítanie. Investícia stála približne 30-tisíc eur.

Knižnica sa otvára najmä poobede. Stane sa komunitným priestorom pre všetky generácie, priestorom pre mnohé aktivity a podujatia.