Zvýšenie konkurencieschopnosti výroby spoločnosti ROTEK

Rodinná firma Rotek pôsobí na trhu viac ako 20 rokov v oblasti strojárenstva, výroby foriem a nástrojov. Sídli v Nižnej v regióne Oravy a je tiež výborným príkladom fungujúcej spolupráce medzi Miestnou akčnou skupinou (MAS) Orava a podnikateľským sektorom.

Firma sa zapojila do výzvy a vďaka úspešnému projektu mohla zakúpiť nový CNC obrábací sústruh v hodnote 160-tisíc eur, na polovicu sumy dostala nenávratný finančný príspevok. Nový stroj zvýšil konkurencieschopnosť firmy a vytvoril aj dve nové pracovné miesta.

Doterajšie sústruhy dokázali obrábať len z jednej strany. Nový sústruh je dvojvretenový, obrobok si druhé vreteno dokáže prechytiť samo v plnej prevádzke a súčiastku obrába z opačnej strany. Nové CNC zariadenie dokáže vŕtať v 10 rôznych osiach.