Rodinné farmy by mohli zvýšiť zamestnanosť na vidieku

Práve podpora tohto druhu poľnohospodárstva by mohla pomôcť v situácii, keď Európa hľadá spôsob riešenia vysokej nezamestnanosti.

Bratislava 3. marca (TASR) ? Rodinné farmy patria k najrozšírenejším formám hospodárenia na pôde. „Vo svete je ich okolo 500 miliónov. Je to práve farmárska rodina, ktorá môže zohrať kľúčovú úlohu nielen pri oživení trhu so zdravými potravinami, ale aj ako krásny príklad potravinovej bezpečnosti,“ priblížila predsedníčka zväzu ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia Zuzana Homolová.

V situácii, keď Európa hľadá spôsob riešenia vysokej nezamestnanosti, by podľa nej mohla pomôcť práve podpora tohto druhu poľnohospodárstva. Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásila tento rok za Medzinárodný rok rodinných fariem. „Prispievajú k zamestnanosti na vidieku, sú súčasťou miestnej kultúry, posilňujú lokálnu ekonomiku a lokálne regionálne trhy,“ vysvetlila Homolová.

Ministerstvo poľnohospodárstva upozorňuje na zníženie počtu fariem

Štátna tajomníčka ministerstva pôdohospodárstva Magdaléna Lacko?Bartošová v rozhovore pre Roľnícke noviny vyjadrila znepokojenie nad výrazným znížením počtu fariem u nás, a tým aj nad poklesom zamestnanosti na vidieku. „Ak by tento pokles pokračoval súčasným tempom až do roku 2050, tak by na svete prišlo o prácu asi 1,6 miliardy farmárov. To je príliš veľa na to, aby sme s tým nič nerobili. Je to úloha pre FAO, ale aj EÚ či národné vlády, ako zabezpečiť zamestnanosť v agrárnom odvetví,“ upozornila.

Agrorezort chce podľa jej slov podporiť rodinné farmy a mladých roľníkov. „Chceme, aby ľudia videli v poľnohospodárstve zmysel svojho života a aby túto jednu z najstarších ľudských činností neopúšťali,“zdôraznila Lacko-Bartošová. Práve mladí roľníci a menšie farmy by podľa nej dokázali zabezpečiť vyššiu zamestnanosť, než je to v prípade industriálnych agrárnych systémov. „Tie sú totiž jednoznačne vyvíjané na to, aby boli ekonomicky efektívnejšie a šetrili pracovnú silu,“ pripomenula.

Slovensko patrí medzi 42 štátov sveta, v ktorých bol zriadený národný výbor a symbolicky sa tak pripája k tejto globálnej aktivite. Pod patronát si rok rodinných fariem na Slovensku vzal EKOTREND Slovakia, ktorý združuje 84 členov – pestovateľov, výrobcov i záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo, s organizačnou pomocou občianskeho združenia Kreatívna brána.