Budujeme cezhraničné partnerstvá

[av_textblock size=“ font_color=“ color=“]

Dňa 17.6.2016 sa konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnila MAS Orava, o.z. spoločne s cezhraničným partnerom MAS Stowarzyszenie Przyjazna dolina Raby i Czarnej Orawy.

V nadväznosti na úvodné stretnutie v Oravskom Podzámku, sa dňa 17.6.2016 uskutočnilo prvé oficiálne partnerské stretnutie členov MAS Orava, o.z., Stowarzyszenia Rozwoju Orawy a Stowarzyszenia Przyjazna dolina Raby i Czarnej Orawy v Spytkowiciach a Vyšnej Zubrici. Hlavnou témou stretnutia bola príprava spoločných projektových zámerov pre program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 a prezentácie úspešne zrealizovaných projektov v Poľsku.

Nové spoločné projektové zámery budú orientované na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoja cestovného ruchu v prihraničnom regióne Oravy. Partneri sa chcú v pripravovaných projektoch zamerať na podporu vzdelávania o úlohách a význame včelárstva pre začínajúcich farmárov a deti základných škôl.

V oblasti podpory cestovného ruchu sa pripravuje významný projekt regionálnej turistickej mobilnej aplikácie fungujúcej na území partnerských združení a projekt vybudovania spoločnej poľsko-slovenskej expozície tradícií a ľudovej kultúry na Orave.

Spoločného stretnutia sa zúčastnili nielen zástupcovia samospráv, ale aj zástupcovia záujmových organizácií a združení v oblasti kultúry a neziskového sektora, ktorí prejavili záujem participovať na pripravovaných projektoch. Slovenskú delegáciu tvorilo 11 starostov oravských obcí a projektoví manažéri MAS Orava, o.z.

Ďalšie stretnutie partnerov je naplánované v júli na Slovensku.

[/av_textblock]

[av_gallery ids=’909,908,907,906,905,904,903,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941′ style=’thumbnails‘ preview_size=’portfolio‘ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb‘ thumb_size=’portfolio‘ columns=’5′ imagelink=’lightbox‘ lazyload=’avia_lazyload‘]