Študijná návšteva v Nowosielcach (PL)

28.6.2021 a 29.6.2021 v priestoroch Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

V dňoch 28.6.2021 a 29.6.2021 sa v priestoroch Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach konala dvojdňová študijná návšteva v rámci realizácie aktivít projektu Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza/Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce, kód projektu PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00.

Na tejto študijnej návšteve sa zúčastnili všetci partneri projektu: MAS Orava, o.z. (VP), Stowarzyszenie Rozwoju Orawy (HCP), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu (P1), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach (P2).

Predmetom študijnej návštevy v Nowosielcach bola prezentácia systému vzdelávania v Nowosielcach, prepojenie štátneho vzdelávania so súkromným sektorom, nové formy vzdelávania a návrhy nových modelov vzdelávania na Slovensku a v Poľsku.

Dňa 28.6.2021 boli vykonané nasledovné prezentácie s diskusiou:

  • Predstavenie školy a prezentácia systému vzdelávania v škole v Nowosielcach, taktiež bola predstavená forma spolupráce so súkromným sektorom počas praktického vyučovania žiakov (výhody a nevýhody takéhoto systému, možné riziká, prepojenosť s teoretickým vyučovaním, možnosti vstupu na trh práce hneď po absolvovaní školy a podobne).
  • Prezentácia venovaná pomerne novej forme agrospolupráce – Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA), jej rozšírenie a špecifiká v slovenských a poľských podmienkach, vysvetlenie princípov, základných pravidiel a príkladov dobrej praxe z okolitých krajín.
  • Príspevok venovaný moderným informačným technológiám používaným v poľnohospodárstve zamerané na technológie a mechanizáciu poľnohospodárstva a agrotroniky, metódy používania gps lokalizácie, meteorologických podkladov, inteligentných vozidiel a vyhodnocovacích aplikácií.
  • Prezentácia modulov vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na zamestnanie na Slovensku, predstavenie súčasného plánu ale aj plánovaných zmien v študijných osnovách, porovnanie učebných osnov, normatívov a programov, obsahových štandardov stredných odborných škôl.
  • Prezentácia venovaná teoretickým a praktickým ukážkam inovatívnych metód výučby v oblasti diagnostiky a profylaxii zvierat, ukážka mechanickému zabráneniu zavlečenia patogénov do a z miesta poľnohospodárskeho dvora.
  • Prezentácia materiálno-technického vybavenia školy v Nowosielcach.

Dňa 29.6.2021 boli realizované nasledovné prezentácie s diskusiou:

  • Prezentácia modulov vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na zamestnanie na Slovensku, predstavenie súčasného plánu ale aj plánovaných zmien v študijných osnovách, predstavenie vzdelávacieho modulu cvičných firiem, vzdelávacích modulov v poľnohospodárstve, priemysle a službách.
  • Ukážka moderných trendov v stravovacích službách, profesionalizácia týchto služieb, ekológia v manažmente a možnosti ekologickej likvidácie odpadu a správne nakladanie s nezužitkovanými potravinami a kuchynským odpadom.
  • Prezentácia využívania inovatívnych technológií pri efektívnom využívaní miestnych zdrojov a neinvazívne formy poľnohospodárstva, podmienky využívania dronov v poľnohospodárstve na diagnostiku, prípravu prác (zavlažovanie, hnojenie, kontrola plodín) a zabezpečenie čo najefektívnejšieho plánovania zberu plodín.
  • Prezentácia obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve – praktická ukážka využitia veternej, slnečnej energie a ich premietnutie do praktických učebných osnov.