Výberové konanie na pozíciu „projektový manažér“

Podrobnosti o pracovnom mieste

Plný úväzok  · 900 € – 1 200 € mesačne

Miesto výkonu práce: Kancelárie MAS Orava, 027 41 Oravský Podzámok 60,

Popis práce

 • príprava žiadostí o nenavratný finančný príspevok EÚ
 • organizačné a technické zabezpečovanie realizácie aktivít projektu (koordinácia partnerov, koordinácia členov projektového tímu, zabezpečenie procesu verejného obstarávania a pod.)
 • dohľad a koordinácia povinností prijímateľa podľa príručiek pre prijímateľa /zmlúv o NFP – komunikácia s riadiacimi orgánmi – zabezpečovanie publicity a informovanosti o projektoch
 • zodpovednosť za prípravu žiadostí o platbu, koordinácia agendy súvisiacej s financovaním a monitorovaním projektov, zodpovednosť za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu
 • realizácia projektov národnej a medzinárodnej spolupráce

Kvalifikačné predpoklady: 

 • výhodou je VŠ vzdelanie, podmienkou min. stredoškolské s maturitou
 • ovládanie PC, výhodou macOS (používame apple)

Osobné predpoklady: 

 • komunikatívnosť, prijemné vystupovanie
 • flexibilita
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • dôslednosť
 • pracovitosť
 • cieľavedomosť a ochota pracovať na sebe

Benefity: 

 • prijemné pracovné prostredie v nových priestoroch priamo pod oravským hradom
 • dynamický mladý kolektív

Nájdite si niečo o nás na www.masorava.sk a nebojte sa prihlásiť!

Link, na ktorom môžete reagovať na voľné pracovné miesto: !TU!

Reagujeme len na vyplnené žiadosti a seriózny záujem.

Tešíme sa na spoluprácu.