Zber údajov a projektových zámerov IROP a PRV

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘]
[av_heading heading=’Zber údajov a projektových zámerov k príprave stratégie CLLD‘ tag=’h3′ style=“ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’15‘ padding=’10‘ color=“ custom_font=“][/av_heading]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“]
[av_image src=’http://masorava.sk/wp-content/uploads/hlavicka.jpg‘ attachment=’742′ attachment_size=’full‘ align=’center‘ animation=’no-animation‘ styling=“ hover=“ link=“ target=“ caption=“ font_size=“ appearance=“ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff‘][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“]

[av_textblock size=“ font_color=“ color=“]

MAS Orava, o.z. v súčasnosti spracováva rozvojovú stratégiu územia (stratégia CLLD), ktorá je povinnou prílohou projektového zámeru v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR (19.2. Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, č. 1MAS/PRV/2015).  V zmysle stanov nášho združenia je úlohou MAS Orava, o.z. poskytovať pomoc a poradenstvo svojim členom pri spracovaní projektových zámerov a ich realizácií v rámci programov podpory PRV, IROP.  Informácie o projektových zámeroch slúžia ako podklad pre spracovanie stratégie CLLD (implementačný a finančný plán) a zároveň ako informácia o potrebách regiónu v záujmovom území MAS.

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“]
[av_textblock size=“ font_color=“ color=“]

Za účelom spracovania analytickej časti stratégie CLLD je nevyhnutné vyhodnotiť množstvo analytických údajov, ktoré je možné získať v rámci samospráv (obcí, miest). Dovoľujeme si Vás preto požiadať o vyplnenie priloženého dotazníka o vašej obci ( meste) do 12.11.2015

[/av_textblock]

[av_button label=’Dotazník – obec/mesto – vyplní starosta obce‘ link=’manually,https://docs.google.com/forms/d/1mXjSQKFLXvuKWxr9yKYk6TMVgpa2zm2_B1EHoV10Yyo/viewform‘ link_target=“ size=’small‘ position=’left‘ icon_select=’yes‘ icon=’ue836′ font=’entypo-fontello‘ color=’theme-color‘ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff‘]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“]
[av_textblock size=“ font_color=“ color=“]

Za účelom spracovania strategickej a implementačnej časti stratégie CLLD je nevyhnutné spoznať potencionálnu investičnú absorpčnú kapacitu územia partnerstva. Vyplnenie údajov o projektových zámeroch je nevyhnutné pre správne nastavenie finančného plánu stratégie. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o vyplnenie priloženého dotazníka. Dotazník je určený pre široku verejnosť. Údaje o projektových zámeroch je možné vpísať priamo pod jednotlivé opatrenia a aktivity PRV resp. IROP.

[/av_textblock]

[av_button label=’Zber projektových zámerov v rámci PRV‘ link=’page,564′ link_target=“ size=’small‘ position=’left‘ icon_select=’yes‘ icon=’ue836′ font=’entypo-fontello‘ color=’theme-color‘ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff‘]

[av_button label=’Zber projektových zámerov v rámci IROP‘ link=’page,632′ link_target=“ size=’small‘ position=’left‘ icon_select=’yes‘ icon=’ue836′ font=’entypo-fontello‘ color=’theme-color‘ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff‘]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“]
[av_textblock size=“ font_color=“ color=“]
Na vypracovávaní stratégie sa podieľa pracovný tím v zložení:

  • Ing. Ondrej Šeliga, za oblasť strategického plánovania, implementácie a financovania (tel.: 0911/448 342, seliga@masorava.sk)
  • Mgr. Tomáš Moravčík, analytická časť, hodnotiaci a výberový proces (tel.: 0904/607027, moravcik@masorava.sk)
  • Mgr. Alžbeta Čadecká, analytická časť (oblasť kultúry a cestovného ruchu) projektový zámer, prílohy CLLD, prílohy projektového zámeru (tel.: 0901/711 856, alzbeta.cadecka@masorava.sk)
  • Mgr. Zuzana Antušáková, analytická časť – oblasť verejných služieb, infraštruktúry, miestne zisťovania, prílohy (tel.: 0904/607027, zuzana.antusakova@masorava.sk).

Na spracovaní sa podieľajú 3 tématické pracovné skupíny. Ich úlohou (aj vzhľadom na obmedzený čas na prípravu stratégie) je pripomienkovanie a návrh dopracovania stratégie v nasledovných oblastiach:

  • Kultúra a vidiecky cestovný ruch
  • Verejné služby a podpora podnikania
  • Vzdelávanie a ochrana životného prostredia

[/av_textblock]
[/av_one_full]