1. pracovné stretnutie Územnej pracovnej skupiny (ÚPS) ORAVA v rámci realizácie projektu „Tvorba PHRSR ŽSK 2021+“

Dňa 07.07.2021 sa v priestoroch MAS Orava, o.z. v Oravskom Podzámku uskutočnilo 1. pracovné stretnutie Územnej pracovnej skupiny (ÚPS) ORAVA v rámci realizácie projektu „Tvorba PHRSR ŽSK 2021+“, ktoré sa realizuje v rámci projektu s názvom „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“. Témou stretnutia bolo predstavenie projektu a diskusia o vízii, potrebách a prioritách subregiónu Oravy. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia združenia MAS Orava, o.z., Klaster ORAVA, o.o.c.r, Združenia Biela Orava, miest Dolný Kubín, Trstená a kľúčový experti spracovateľa dokumentu.