Na pomoc odídencom

„Volám sa Yuliia Slyvynska, som z Ukrajiny.“ – to je veta, s ktorou začínam akúkoľvek novú komunikáciu už viac ako rok na Slovensku. Toto je krátka veta, ale obsahuje veľký príbeh o tom, ako som bola kvôli vojne, ktorá priniesla smrť a utrpenie, nútená opustiť svoj domov, vziať deti a odísť.

Na Slovensku nás s deťmi 17. marca 2022 (zmätených a emocionálne zničených) privítali priateľskí a ústretoví Slováci, ktorí pomáhali utečencom. Vďaka ich pomoci a podpore vo chvíli zúfalstva a nepochopenia, ako ďalej žiť, sa nám po čase podarilo získať späť vieru v šťastnú budúcnosť a pokoj. 

Volám sa Yuliia Slyvynska, som z Ukrajiny, a pomáham Ukrajincom.“ – to je veta, ktorú chcem mať právo hovoriť vo svojom novovybudovanom živote. Ale nechcem, aby to boli len slová, ale aby táto veta bola kopou dobrých a užitočných skutkov, ktoré pomôžu ďalším ľuďom z Ukrajiny, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a naučiť sa znovu žiť. Chcem im po roku odovzdať všetky svoje vedomosti a zručnosti, ktoré mám teraz. Chcem im poskytnúť komplexnú pomoc: poskytnúť potrebné informácie, podporiť, poradiť, pomôcť im opäť veriť v seba samých, stať sa opäť pokojnými a sebavedomými v budúcnosť. 

Nastúpila som do MAS Orava, ktorá sa venuje komunitným projektom a svojim príchodom som doplnila tím a poskytla možnosť aktívne sa venovať komunite odídencom.

Pripravila som žiadosť o zapojenie MAS Orava do Národného projektu EU-CARE pre podaktivitu 1.2

Mala som šťastie, že som stretla Oksanu Dovner. Ona pochádza z Ruska, no už viac ako 20 rokov žije na Slovensku. Oksana spolupracuje s UNICEF a pomáha im analyzovať naliehavé problémy, ktorým utečenci čelia. Na základe zistení týchto analýz sme vypracovali plán činnosti, ktorý môžeme v budúcnosti podľa potreby upravovať a rozširovať.

Spolu s Oksanou a ďalšími dobrovoľníkmi chceme realizovať nasledovné aktivity:

 1. Komunitná bylinková škola – aktivita spojená s poznávaním oravských luk a kvetov, zber bylín, sušenie bylín, výroba čajov, možnosť využitia voľného času na integráciu, posedenia a stretnutia v zmiešanej komunite.
 2. Letný denný tábor zameraný na slovensky jazyk 
 3. Kariérne poradenstvo – príprava na zamestnanie, jazykové kurzy, webinare ako napísať perfektný životopis, príprava na pohovor, pracovný zákon  
 4. Informačné stretnutia, príprava a distribúcia informačných materiálov
 5. Osobné konzultácie, sprevádzanie a asistencia počas návštevy rôznych úradov, lekárov  
 6. Tvorivý krúžok (kresba, tvorba rôznych kompozícií a aplikácií) s dobrovolníkmi
 7. Vytvorenie vlastnej databázy odídencov, záujemcov o zamestnanie a vzdelávanie, tvorba vlastnej online platformy na priestor audio kníh, webinárov, vykonávanie pravidelných prieskumov s cieľom identifikovať naliehavé problémy   
 8. Webinare online slovníky , audio knihy pre cudzincov 
 9. Psychologické poradenstvo, art-terapia 
 10. Športove a záujmove krúžky: joga,  intuitívne tance, walking pre dôchodcov 
 11. Krúžok šitia, štrikovania, vyšívania, makrame, vyšivka slepou ihlou – odovzdávanie remesla mladému pokoleniu, výrobky na jarmoky a ich predaj 

Dobrovoľníci – Oksana DovnerZuzana Kupčova (personalista, aktívne sa venuje mládeži v oblasti personalneho poradenstva a pomáha mládeži vybrať správne povolanie. Pomáhajú odídencom nájsť v tejto pre nich neľahkej situácii seba a povolanie, ktoré by bolo možné vykonávať v cudzom jazyku. Spolu pomáhame pripraviť ľudí na pohovory, nájsť sebadôveru istotu v sebe a tiež získať vysnívanú prácu, alebo smer v ktorom sa odídenci v budúcnosti môžu uplatniť). Yeva Slyvynska – študentka školy, odídenec, kreatívny človek. Rada kreslí a učí ostatných kresbe. Pri stretnutiach tvorivého krúžku bude vytvárať a zvyšovať dobrú náladu a pozitívnu náladu, Denisa Fandáková (mladá mamička, ktorá sa aktívne venuje mladým maminkam z Ukrajiny, pomáha im v orientácii v našom systéme, vybavuje škôlky, školy, pomáha s komunikáciou u lekára ale aj psychický podporuje mamičky, ktoré sú teraz samy), Elena Fandáková (pochadza z Ruska avšak pomáha Ukrajinským dôchodcom v orientacii na Slovensku, vysvetľuje a pomáha pochopiť rozlišnosti kultúr, venuje sa babičkám) a tiež Oksana Yermolova

Všetky plánované aktivity sú zamerané na štátnych príslušníkov tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny a majú za cieľ pomôcť odídencom postupne prekonať bariéry, najmä bariéru slovnej zásoby. V dôsledku toho vidíme zvýšenie kvality života odídencov, zníženie úrovne stresu, zvýšenie šancí zamestnať sa, rozšírenie okruhu kontaktov a solidarity so slovenskou verejnosťou; realizáciou plánovaných aktivít im chceme vrátiť radosť, úsmev a pocit plnosti a bohatstva života.