V Hladovke vybudovali nové priestory, aby mali Gorali kde tancovať a spievať

Oravská obec Hladovka zrealizovala rekonštrukciu horného poschodia v budove základnej školy za takmer 40-tisíc eur pod záštitou miestnej akčnej skupiny (MAS) Orava. 

Hladovka: Miesto, kde si ctia svoje zvyky a tradície

Hladovka ležiaca už na severnom slovensko-poľskom pomedzí má približne tisíc obyvateľov a aj táto obec si ctí a uchováva svoje tradície a zvyky. Väčšinu obyvateľov tvoria Gorali, ktorí ešte stále aktívne rozprávajú goralským nárečím. A nielen to. Goralské tradície dodnes živo udržiavajú aj vďaka tancu a spevu. 

V obci však chýbali priestory, kde by mohli folklórne tanečné aj spevácke zoskúpenia nacvičovať. Nenachádzali sa ani v kultúrnom dome ani na obecnom úrade. Napokon sa obec Hladovka rozhodla, že obyvateľom vyhovie a postaví ich v budove základnej školy. 

„Na hornom poschodí základnej školy nič nebolo, len podlahy a okná. Vybudovali sme dve miestnosti a sociálne zariadenia,” hovorí starosta obce Hladovka Marián Brnušák a dodáva, že práve vďaka novým priestorom vzniklo miesto pre rozvoj folklóru, ale aj tradícii v obci. 

„V obci pôsobí detský folklórny súbor, ktorý má už 76 rokov. Tu si nacvičujú tancovanie, spievanie a hranie. Nacvičujú tu aj rôzne spevácke súbory ako sú Horňanky, ale aj harmonikári. Schádza sa tu aj spolok Červený kríž, ale aj občania s telesným postihnutím,” prejavuje svoju radosť z početných stretnutí spolkov starosta obce. 

MAS Orava zveľaďuje kultúru

Projekt sa podaril zrealizovať vďaka eurofondom a výzve, ktorú zverejnila MAS Orava. Obec Hladovka sa s projektom do výzvy zapojila a získala naň takmer 32-tisíc eur. Zvyšných osem tisíc eur zaplatila z vlastných zdrojov. 

,,Keby nebolo eurofondov a MAS Orava, veľmi ťažko by prišli malé obce k príspevkom na zveľadenie obce, na kultúru a podobne. Nebyť miestnej akčnej skupiny a spolupráce s ňou, ani by nám nenapadlo zrealizovať niečo také úžasné,” uzatvára starosta obce.