MAS Orava, tlačíme Oravu, na Orave dobre

aktuality

Udržme si vodu v krajine

Výzva č. PSK-MZP-003-2023-DV-KF „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami“ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika [...]

Spájame partnerov na Orave

Prinášame rozvoj a inovácie

Robíme veci nielen rozumom, ale aj srdcom

Spoznajte nás

Prepájame obyvateľov do jedného súdržného regiónu.
V našom území obce, firmy, spoločenstvá i jednotlivci ťažia
zo spolupráce, ktorá presahuje miestne hranice.
Výsledkom je sebavedomý, atraktívny, moderný región.
Volá sa Orava.
MAS Orava, Oravský Podzámok, miestna akčná skupina

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaujíma vás naša aktivita? Zanechajte nám váš e-mail, aby vám nič podstatné neuniklo