Prihláste sa do konca roka: Menší oravskí podnikatelia môžu získať finančnú podporu

Oravské firmy alebo živnostníci, ktorí zamestnávajú menej ako 49 ľudí, môžu získať významnú finančnú podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu. Stačí, aby svoju žiadosť podali do konca tohto roka na Miestnej akčnej skupine Orava so sídlom v Oravskom Podzámku. Výzva je zameraná na rozvoj podnikateľského prostredia, inovácií a zvyšovanie zamestnanosti.

Podpora je určená pre malých podnikateľov. „Firmy môžu mať maximálne 49 zamestnancov a musia mať sídlo alebo prevádzku na území našej miestnej akčnej skupiny,“ ozrejmuje projektový manažér MAS Orava Tomáš Moravčík. Znamená to, že sídlo podnikania sa nachádza na území okresu Dolný Kubín alebo Tvrdošín, navyše do MAS-ky patrí aj Hruštín.

„Podporujeme predovšetkým žiadosti, ktoré prinesú do územia inovačný prvok alebo potenciál, súbežne s rozšírením pracovných miest,“ dodáva T. Moravčík. Žiadateľ môže získať až 55 % celkových oprávnených výdavkov, do výšky maximálne 100-tisíc eur. „Žiadatelia sa musia poponáhľať, pretože čas na predloženie žiadostí je už len do konca tohto roka,“ upozorňuje finančná manažérka MAS Orava Beáta Radzová.

Celkovo pomôžu podnikateľom až 750-tisíc eurami

Miestna akčná skupina v aktuálnej výzve vyplatila oravským podnikateľom na skvalitnenie ich výroby a služieb doteraz už viac ako 373-tisíc eur. Ďalších viac ako 377-tisíc eur na svoje využitie stále čaká. „Do regiónu sa nám už podarilo umiestniť stovky tisíc eur na zmysluplné projekty smerujúce do kovovýroby, robotizácie alebo inovatívnych prvkov vo výrobe. Stále nám ostávajú prostriedky, ktoré chceme alokovať do zmysluplných projektov. Radi by sme ešte podporili najmenej tri až štyri projekty,“ vysvetľuje manažér MAS Orava Ondrej Šeliga.

„Urobili sme v predošlých rokoch veľa práce, aby sme doniesli do regiónu tieto peniaze, a preto by bola škoda, aby sme ich v tomto programovom období nevyčerpali,“ hovorí predseda MAS Orava Jozef Záhora. „Vyzývame firmy, podnikateľov, živnostníkov, aby sa prišli poinformovať a napísať projekty, v ktorých budú môcť čerpať peniaze na svoje inovácie alebo zlepšenie svojho podnikania.“

Pomoc priamo pod hradom

Miestna akčná skupina Orava sídli v Oravskom Podzámku. Záujemcov o finančnú podporu prevedie celou žiadosťou a usmerní. „Nájdete nás priamo pod Oravským hradom. Dvere k nám sú vždy otvorené. Prejdeme si základné podmienky, vhodnosť pre dotáciu a dohodneme ďalší postup,“ informuje O. Šeliga. Všetky informácie o výzve nájdu podnikatelia aj na stránke masorava.sk.