Oprava zvoničky v Pokryváči

V Pokryváči sa nachádza drevená zvonička a vďaka dátumu odliatemu na zvone vieme, že bola postavená ešte z čias Rakúsko-Uhorska. „V zvoničke sú umiestnené dva zvony. Na veľkom je odliaty rok 1906, no nachádza sa tu aj malý, takzvaný umieračik,“ hovorí starosta obce Miroslav Lupták.

Zvonička slúžila v dedine dlhé roky, kedysi totiž bolo zvykom, že sa v obci zvonilo trikrát každý deň. Až do 80. rokov sa zvoneniu venovali profesionálni zvonári, neskôr tento zvyk zanikol. Zvonilo sa už len na pohreboch, výročiach alebo pri príležitosti veľkonočných či vianočných sviatkov. Vďaka zvoneniu sa tiež zvolávali ľudia v čase nešťastí na pomoc.  

Zvonička ale rokmi chátrala, poslednú veľkú opravu zrealizovali ešte v roku 1956. ,,V minulosti bola postavená na kamennom základe, našim zámerom ju bolo nadvihnúť, takže sa spodná časť zdvihla o necelé tri metre. Vymenili sme aj niektoré drevá, ktoré boli nahnité, ale aj plášť krovu, konštrukcia samotného dreveného zrubu však ostala pôvodná,“ vysvetľuje starosta Miroslav Lupták.

Obec zrekonštruovala zvoničku vďaka výzve MAS Orava v hodnote takmer 9-tisíc. Upravili aj okolie zvoničky pre bezbariérový prístup, doplnili lavičky a informačnú tabuľu.