Skvalitnenie terénnej a komunitnej sociálnej služby v Trstenej a okolitých obciach

Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zakúpilo novú technológiu v hodnote takmer 64-tisíc eur na skvalitnenie terénnej práce pre mladých a rodiny, ktoré sú v núdzi. 

Modernizáciu v Komunitnom centre Sinaj v Trstenej, ktoré občianske združenie prevádzkuje, zastrešila Miestna akčná skupina Orava. 

V rámci projektu zakúpili počítače, projektory, interaktívne displeje, elektrobicykle aj veľkokapacitný stan. Najväčšou investíciou boli modulové stavby v podobe kontajnerov. Práve tie sa stali zázemím pre terénnu prácu komunitného centra.

Formou návštev a rozhovorov sa Komunitné centrum Sinaj snaží nájsť riešenia, aby sa rodiny dostali z rôznych ťažkostí. Pomáha nielen ľuďom v hmotnej núdzi, ale aj pri rôznych neočakávaných situáciách ako je dlhodobá práceneschopnosť, vážna choroba, strata práce, rozchod manželov, úmrtie jedného z rodičov.