Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce Hladovka

Hladovka ležiaca už na severnom slovensko-poľskom pomedzí má približne tisíc obyvateľov a aj táto obec si ctí a uchováva svoje tradície a zvyky. Väčšinu obyvateľov tvoria Gorali, ktorí ešte stále aktívne rozprávajú goralským nárečím. A nielen to. Goralské tradície dodnes živo udržiavajú aj vďaka tancu a spevu. 

V obci však chýbali priestory, kde by mohli folklórne tanečné aj spevácke zoskúpenia nacvičovať. Nenachádzali sa ani v kultúrnom dome ani na obecnom úrade. Napokon sa obec Hladovka rozhodla, že obyvateľom vyhovie a postaví ich v budove základnej školy. 

„Na hornom poschodí základnej školy nič nebolo, len podlahy a okná. Vybudovali sme dve miestnosti a sociálne zariadenia,” hovorí starosta obce Hladovka Marián Brnušák a dodáva, že práve vďaka novým priestorom vzniklo miesto pre rozvoj folklóru, ale aj tradícii v obci.