Vytvorenie moderných kovovýrobných kapacít v spoločnosti PRINTY

Ak ste si už niekedy kúpili striebornú mincu, možno sa jej príbeh začal v Oravskej Porube.

Práve tu sa realizoval projekt zavedenia novej výroby, zameraný na formovanie kovových zliatin vo forme kovového prášku alebo granúl s nízkou tavnou teplotou.

,,Budeme tu vyrábať odliatky z medi, prípadne zo striebra, typu tehličky alebo okrúhleho valca až po geometricky zložité tvary, ktoré sa používajú v klenotníctve,“ povedal Radoslav Behul z firmy PRINTY s.r.o.

Vďaka tomuto projektu bude možné tieto polotovary vyrábať moderným spôsobom a vysoko efektívne aj na Orave a dodávať regionálne blízkym mincovniam alebo ďalším spracovateľom klenotníckych polotovarov.

Do firmy zakúpili zostavu technologických zariadení. Jadrom projektu je taviaca pec, žíhacia pec a viacero zariadení na orezávanie a úpravu kovových pásov, ako aj 3D tlačiareň na výrobu foriem a prípravkov.