Vytvorenie trhového priestoru v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín svoje trhové miesto v minulosti stratil a tak vedenie mesta hľadalo spôsoby čiastočnej náhrady, kde by sa mohli odprezentovať aj lokálni pestovatelia či výrobcovia z regiónu. Mesto by tým znova dalo možnosť Dolnokubínčanom nakúpiť lokálne produkty. 

So svojím projektom bolo mesto napokon úspešné a vďaka výzve, ktorú predložila MAS Orava, sa v Dolnom Kubíne podarilo vybudovať trhovisko. Pozostáva z 8 stánkov, ktoré sú umiestnené na drevenej podlahe. Každý zo stánkov je napojený na elektrickú energiu, je osvetlený a obsahuje aj infražiarič. 

„Zároveň bola dobudovaná aj dlhé roky chýbajúca infraštruktúra, najmä rozvody elektrickej energie. Pretože na tomto námestí bývajú pravidelne organizované rôzne podujatia, trhy. Všetko ale bývalo napájané z Mestského kultúrneho strediska a to nevyhovujúcim spôsobom,” vysvetľuje primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok.

Pre účely trhoviska je na Námestí Slobody spolu s trhovými stánkami vybudovaná aj fontánka na pitie a doplnené boli aj odpadkové koše.