Zavedenie robotizácie výroby v spoločnosti STROJSROS

Vďaka MAS Orava sa strojárskej firme podarilo zakúpiť zariadenie 6-osí priemyselný zvárací robot za 187-tisíc, na ktorom budú zvárať vibračné dopravníky. Tie smerujú zákazníkom do celého sveta. 

Do mladej a dynamickej strojárskej firmy v Hornej Lehote pribudlo nové zariadenie a to priemyselný zvárací robot. Robotické zváranie je inteligentné v tom, že kompletnú zváraciu technológiu zabezpečuje robot. Celý proces je programovaný v kancelárii v 3D modeli. Následne je simulovaný a poslaný na dielne, kde je realizovaná kontrola a potom aj spustený proces zvárania. Aj vďaka tomuto projektu sa vo firme zvýši počet pracovných miest.  

„Pracovníkov potrebujeme, vďaka novému zariadeniu budú zamestnaní minimálne ďalší dvaja zamestnanci, ktorý budú na pozíciách priama obsluha a programátor,” teší sa z novinky konateľ firmy Ján Kozáčik.