Aj malá súčiastka môže prerásť do veľkej spolupráce. Oravský Rotek oslavuje 20 rokov

Spoločnosť Rotek už viac ako 20 rokov vyrába v Nižnej vstrekovacie formy, jednoúčelové stroje, ohýbacie a strižné nástroje či rozličné meracie, montážne a zváracie prípravky. Klientov má nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Dánsku či Francúzsku. Spolu s ďalšími firmami tak symbolicky pokračuje v strojárenskej tradícii založenej dnes už neexistujúcou fabrikou Tesla Orava.

Ako mnohí úspešní podnikatelia, aj Rotek začínal v garáži, navyše ako rodinná firma jej zakladateľa Antona Tekeľa. Všetci priložili ruku k dielu – manželka, deti, bratia, bratranci… Dokonca aj babka Klára Kissová, ktorá vymyslela samotný názov. Skrýva sa v ňom „rotácia“ a zvuk vŕtania či brúsenia a tiež skratka tek reprezentujúca Tekeľovcov. Rodinnú súdržnosť si Rotek udržal od svojho vzniku v roku 2003 až doteraz. Patrí medzi popredné nástrojárne na Orave a zamestnáva viac ako 40 ľudí. Jeho zákazníkmi sú Hydac, Maan, Instar, M-Tec, MTS Krivá a ďalšie.

firma Rotek Nižná nad Oravou, strojárenstvo Orava, mechanical engineering Orava Slovakia

Nebolo to ľahké

Na začiatky síce v Roteku spomínajú radi, ale svorne hovoria, že to nebolo ľahké. Zháňali sa stále väčšie a väčšie priestory, bolo potrebné zarobiť si na nové stroje a udržať zamestnancov. Na začiatku nového tisícročia to znamenalo mať ekonomický nôž na krku.

Najťažšou skúškou prežitia v doterajšej histórii Roteku bola finančná kríza v rokoch 2008-2009. Zákazníkov bolo málo a výroba sa musela skrátiť z piatich dní na štyri. Konateľ Roteku Anton Tekeľ sám zažil pocit, aké je to prísť o zamestnanie, o to väčšmi nechcel prepúšťať, ale udržať prácu aj pracovníkov. Zamestnanci predsa nie sú „ľudskými zdrojmi“, ale neoddeliteľnou súčasťou rodiny Tekeľovej – a živitelia svojich vlastných rodín.

Anton Tekeľ, Rotek, Nižná nad Oravou (foto: Martin Buzna)

Rotek: Vyrobíme všetko

„V našej firme sa vyrábajú rôzne produkty, ktoré sa zdajú jednoduché, ale pritom za tým je skryté veľa technických a veľa odborných vecí, ktoré do hĺbky poznajú až výrobcovia týchto produktov,“ približuje konateľ Anton Tekeľ.

Rotek dokáže vyrobiť prakticky všetko. Spomínali sme vstrekovacie formy, v Nižnej skonštruovali napríklad pomôcku pre zubárov, ktorá rozťahuje ústa. Robili sa aj formy na PET  fľaše, vedrá, hrable, chrániče podkov pre kone a ďalšie.

Na prípravu takýchto „špecialít“ však treba odborníkov, ktorí sa rozumejú remeslu, programovaniu aj materiálom a ich vlastnostiam.   „V našej firme sú potrebné rôznorodé profesie. Sú to administratívni pracovníci a výrobní pracovníci. Administratívni pracovníci sú konštruktéri, programátori CNC strojov, oddelenie obchodu a  ekonomiky a manažment. Čo sa týka výroby, je tam potrebný vedúci výroby, ktorý musí byť zdatný v obrábaní a vo všetkých výrobných procesoch. Potom sú to programátori CNC strojov, obrábači, obsluha CNC strojov, sústružníci, frézari, brúsiči, ruční nástrojári, kontrolóri kvality.“

Rotek Nižná

Veľká spolupráca začína malou súčiastkou

V strojárenstve – no nielen tam – platí, že aj malá súčiastka môže prerásť do veľkej spolupráce. „Nikdy nevieme, aký zákazník k nám príde, ale snažíme sa, aby sme dokázali každému zákazníkovi vyhovieť,“ približuje A. Tekeľ. V Roteku zdvíhajú mobil, keď zazvoní. „Každý telefonát môže znamenať zákazu. Nikdy nevieme, kto nám volá, kým nezdvihneme. Treba s každým komunikovať a prijať aj najmenšiu ponuku,“ vysvetľuje majster výroby Tibor Panko.

Najnovšia technológia

Rotek stavia svoju budúcnosť na inováciách. Neustále obnovuje svoj strojový park, v ktorom nájdete 3- a 5-osové obrábacie centrá, CNC sústruhy s poháňanými nástrojmi, rezačky, hlbičky a meradlá. Najnovšie získal aj pozoruhodný „úlovok“ za skoro 160-tisíc eur. „Roteku sa podarilo inovovať technológiu aj iným spôsobom ako z vlastného vrecka. Podarilo sa vďaka spolupráci s Miestnou akčnou skupinou Orava získať dotáciu z eurofondov vo výške 86-tisíc eur na technologický rozvoj regionálnej firmy na kúpu nového veľkého sústruhu. Od garážových prvotných plánov by asi nikomu nenapadlo, na akom sústruhu sa bude o 20 rokov neskôr robiť,“ hovorí manažérka Roteku Ľubomíra Žáková.

Zakladateľ Anton Tekeľ vidí budúcnosť strojárenstva i svojej firmy ďalej ako len na dvadsať rokov. „Strojárenstvo je potrebné ku všetkým odvetviam v priemysle a v živote. Strojárske firmy napredujú a chýbajú práve odborníci, ktorých hľadáme a každá firma na Slovensku potrebuje mladých odborníkov, ktorí budú mať vždy perspektívu, pretože strojárina je na celom svete a uplatnia sa kdekoľvek na svete.“